Fotokredit: DI

05.10.20 Bilbranchen Nyheder

Ny vejledning om fælles bud på opgaver

På baggrund af bl.a. ny retspraksis er der udgivet en ny vejledning til virksomheder, der ønsker at samarbejde om tilbud.

Den nye vejledning med titlen ”Når virksomheder afgiver fælles bud – en vejledning om konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven”  redegør bl.a. for, hvornår virksomheder kan betragtes som konkurrenter om en opgave og derfor skal være særligt opmærksomme på konkurrencereglerne, samt hvornår et fælles bud kan begrænse konkurrencen. Vejledningen har undervejs i skriveprocessen været i åben høring.

Vejledningen er udarbejdet på baggrund af, at Højesteret i november 2019 afgjorde, at det såkaldte vejstribekonsortium var ulovligt. Dommen var på linje med, hvad både Konkurrencerådet og Konkurrenceankenævnet afgjorde i sagen.

I den kommende tid vil vejledningen blive fulgt op med en engelsk udgave af vejledningen, samt en ”pixi”-udgave, som i kort form beskriver hovedresultaterne i vejledningen. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen opfordrer i øvrigt brancheforeninger og andre interesserede til at kontakte styrelsen, såfremt de ønsker vejledningen uddybet, f.eks. ved et gå hjem-møde eller lign.

Vejledningen er godkendt af Konkurrencerådet og erstatter ”Vejledning om konsortier i forhold til konkurrenceloven”.

Vejledningen handler om, hvornår virksomheder må afgive fælles bud på en opgave, f.eks. et offentligt udbud. Hovedprincippet er, at fælles bud er velkomne, når de medfører, at udbyderen af opgaven får flere og bedre tilbud, mens det vil være ulovligt at gå sammen og give fælles bud, hvis det begrænser konkurrencen til skade for kunderne. Med den opdaterede vejledning håber konkurrencemyndighederne, at det bliver lidt lettere at vurdere spørgsmålet i de tilfælde, hvor der i dag er tvivl.

Når virksomheder afgiver fælles bud

Læs vejledningen
Karoline H. Thomsen

Karoline H. Thomsen

Seniorchefkonsulent

  • Direkte +45 3377 3567
  • Mobil +45 2949 4413
  • E-mail kart@di.dk

Relateret indhold