19.10.20 Bilbranchen Nyheder

Reklamations- og forældelsesfrist

Ved Ankenævn for biler er der nogle gange sager, hvor der bliver klaget over fejl, der er opstået meget lang tid efter købet af en bil. Men hvor lang tid efter købet kan kunderne kan klage over en fejl? Og hvad hvis samme fejl opstår igen? Og hvor hurtigt skal kunden klage til Ankenævn for biler?

De centrale frister er den toårige reklamationsfrist efter købeloven og den treårige forældelsesfrist efter forældelsesloven.

I en ny sag ved ankenævnet havde kunden købt en bil i 2013. Købelovens reklamationsfrist var derfor udløbet. Kunden havde fået udskiftet bilens motor i januar 2017. Der var ikke oplysninger om, at forhandleren havde ydet garanti for motorudskiftningen. Kundens eventuelle krav vedr. motorudskiftningen forældes derfor efter tre år.

Da kunden først den 5. april 2020 indbragte sagen for Ankenævn for biler, havde kunden ikke afbrudt forældelsen inden for den treårige forældelsesfrist. Kundens eventuelle krav var derfor forældet, og allerede derfor fik kunden ikke medhold.

To år reklamationsret
De to års reklamationsret efter købeloven starter fra den dag, hvor kunden har modtaget bilen. Har kunden får udleveret bilen den 31. oktober 2018, kan kunden reklamere til og med den 31. oktober 2020.

Det er ikke nok, at kunden har opdaget fejlen inden for de to år. Kunden skal også reklamere inden for de to år. En eventuel afhjælpning skal dog ikke være gennemført inden de to år. I forhold til formodningsreglen, der gælder de første seks måneder efter købet, er det til gengæld nok, at kunden har opdaget fejlen inden for de første seks måneder.

Ud over at reklamere inden for de to år, skal kunden også reklamere til forhandleren inden for rimelig tid, efter at kunden har opdaget fejlen. Hvor lang tid kunden har til at reklamere ligger ikke fast. En reklamation inden to måneder, efter at kunden opdagede fejlen, vil altid være rettidig. Reklamationen skal dog stadig være inden for de to år. Fik kunden udleveret bilen den 31. oktober 2018, og opdager kunden en fejl den 1. oktober 2020, skal kunden reklamere senest den 31. oktober 2020.

Tre år forældelsesfrist
Når en kunde har reklameret over en fejl inden for den toårige reklamationsfrist, eller inden for en garantiperiode, kan kunden, hvis samme fejl senere skulle vise sig, klage igen i op til tre år. Også selvom den toårige reklamationsfrist eller en garanti i mellemtiden er udløbet. Når fristen er udløbet, er forhandleren derimod ikke længere forpligtet til at tage sig af nye fejl, der først opstår efter, at fristen er udløbet. Den treårige forældelsesfrist gælder også, når kunden mod vederlag får repareret en bil.

Hvad der er ’samme fejl’ vil være en konkret vurdering. F.eks. kan et defekt klimaanlæg skyldes flere ting. Selvom defekten skyldes forskellige ting, kan det i nogle tilfælde anses for ’samme fejl’, fordi de forskellige fejl alle medfører et defekt klimanlæg. Fejlen i en del kan også være medvirkende til, at andre dele i klimanlægget senere går i stykker.

Det er kunden, der skal bevise, at det er samme fejl, der er opstået igen, eller at det skyldes fejl ved en udført reparation. Viser fejlen først sig igen på et tidspunkt, hvor delen er slidt op ved naturligt slid, vil kunden ikke have et krav.

Frist for klage til Ankenævn til biler
Hvis en forhandler afviser kundens krav er der ikke en decideret frist for, hvornår kunden skal klage til Ankenævn for biler. Kunden kan dog udvise passivitet ved ikke at klage inden for en vis periode.

Afviser forhandleren et krav omfattet af den treårige forældelsesfrist, skal kunden dog klage til Ankenævn for biler inden for de tre år. Det gælder også, hvis forhandleren først tæt på udløbet af den treårige forældelsesfrist afviser kravet.

Kontakt juristerne i Bilbranchen

Hvis I som forhandler har en sag, hvor I er i tvivl om, hvorvidt reklamations- eller forældelsesfristen er udløbet, så tag gerne fat i en af juristerne i Bilbranchen.

Karoline H. Thomsen

Karoline H. Thomsen

Seniorchefkonsulent

  • Direkte +45 3377 3567
  • Mobil +45 2949 4413
  • E-mail kart@di.dk

Relateret indhold