19.10.20 Bilbranchen Nyheder

SCIP-databasen – forpligtelser for bilbranchen

Som forhandler, værksted, opbygger mv. er det vigtigt at kende til de nye krav om indberetning til SCIP-databasen. Produkter med indhold over 0,1 pct. af en række farlige stoffer skal fra den 5. januar 2021 indberettes til en database.

Formålet med SCIP-databasen er at øge viden om farlige stoffer i produkter gennem hele deres livscyklus, herunder ved bortskaffelse som affald. SCIP står for Substances of Concern In articles as such or in complex objects (Products). SCIP-databasen er en udvidelse i forhold til de hidtidige regler i REACH-forordningen, hvorefter virksomheder har pligt til at videregive information til deres kunder om indholdet af særligt problematiske stoffer.

Indberetning til SCIP-databasen skal ske, hvis en virksomhed fremstiller, samler, importerer eller distribuerer produkter med et indhold over 0,1 pct. af de stoffer, der fremgår af EU’s Kemikalieagenturs (ECHA - European Chemicals Agency) liste med særligt problematiske farlige stoffer. Det er de såkaldte SVHC-stoffer (Substances of Very High Concern). Det er f.eks. stoffer, der er hormonforstyrrende, kræftfremkaldende eller svært nedbrydelige. Produkter, der i sig selv er kemiske stoffer og blandinger (lim, maling, olie, sæbe og lign.), samt fødevarer skal ikke indberettes. Disse produkter vil dog være omfattet af regler om f.eks. kemihåndtering.

Informationspligten gælder for hver enkelt del i et sammensat produkt. Det kan være en bil, hvor de enkelte dele i sig selv anses for et produkt. Her har både forbrugere og professionelle brugere ret til at få oplyst, om der er farlige stoffer i de enkelte dele, f.eks. i dækkene. Selvom de enkelte dele i produktet er skruet, limet eller svejset sammen, så de ikke nemt kan adskilles igen, er de i lovmæssig forstand stadig enkeltprodukter. Virksomheden skal derfor stadig undersøge, veje og eventuelt registre den enkelte del i produktet.

Virksomheder skal registrere sine egne varer i SCIP-databasen, hvis varen, eller dele af varen, indeholder farlige stoffer. Hvis ens underleverandør er fra EU, kan det gøre registreringen lidt lettere, da virksomheden så kan henvise til underleverandørens registrering. Det forudsætter dog, at underleverandøren selv har registreret sit produkt.

Bilbranchen er i dialog med De Danske Bilimportører, så der kommer et godt samarbejde mellem importørerne og forhandlerne om registrering i SCIP-databasen.

Virksomheder, der udelukkende sælger sine produkter til forbrugere, skal ikke indberette til SCIP-databasen. Leverer virksomheden både til forbrugere og professionelle, er virksomheden stadig omfattet. Bilbranchen vurderer derfor, at de fleste i bilbranchen er omfattet af pligten til at indberette.

Yderligere info

Miljøstyrelsen har lavet et spørgetræ, hvor man via nogle spørgsmål kan få svar på, om virksomheden skal registrere varer i SCIP-databasen.

Skal din virksomhed registrere varen i SCIP-databasen? Miljøstyrelsens hjemmeside om SCIP-databasen ECHA’s hjemmeside om SCIP-databasen
Skrevet af:

Niels Bruun

Niels Bruun

Niels Bruun

Chefkonsulent

  • Direkte +45 3377 3078
  • Mobil +45 5213 2388
  • E-mail nibr@di.dk

Relateret