Fotokredit: Colourbox

28.10.20 Bilbranchen Nyheder

Seneste nyt om mundbind i bilbranchen

Bilbranchen kan nu give yderligere information om de nye krav om brug af mundbind eller visir, som fra den 29. oktober 2020 også gælder for lokaler hvortil offentligheden har adgang. Det forventes, at kravet om mundbind eller visir ikke vil gælde, når kunder sidder ned. Det vil gælde for medarbejdere, selvom de sidder ned.

Mundbind eller visir skal fra den 29. oktober 2020 bruges af medarbejdere og kunder i lokaler, hvortil offentligheden har adgang, f.eks. butikker og storcentre. Kravet gælder foreløbigt frem til den 2. januar 2021.

Kravet om mundbind eller visir vil gælde i butikkens åbningstid. For medarbejdere gælder kravet uanset om der er kunder i butikken eller ej. Når kunder og medarbejdere er udenfor, skal de ikke bære mundbind eller visir.

Bilbranchen kender først de endelige detaljer vedr. de nye krav om brug af mundbind eller visir, når bekendtgørelserne offentliggøres. Nedenstående er baseret på, hvad Bilbranchen har erfaret vil gælde om brug af mundbind eller visir i detailhandlen, og hvad der gælder for andre brancher, særligt serveringssteder.

Gælder kravet om mundbind eller visir, når man sidder ned?
Opdatering: I den endelige bekendtgørelse gælder kravet om mundbind eller visir også, når medarbejdere og kunder i detailhandlen sidder ned. Se denne nyhed for detaljer.

Bilbranchen har modtaget mange henvendelser om, hvorvidt kravet om mundbind eller visir også gælder, når medarbejderne og kunderne sidder ned.

Bilbranchen afventer fortsat, at dette spørgsmål bliver endeligt afklaret. De foreløbige tilbagemeldinger tyder på, at der for kunder ikke vil være krav om mundbind eller visir, når de sidder ned. Medarbejdere skal derimod bære mundbind eller visir, også når de sidder ned. Dette svarer til reglerne for serveringssteder, hvor det kun er kunder, der ikke har pligt til at bære mundbind eller visir, når de sidder ned.

Hos bilforhandlere skal kunder således ikke bære mundbind eller visir, når de sidder til et kundemøde med en sælger eller mens de venter på, at deres bil bliver gjort klar. Rejser kunden sig op for, f.eks. for at hente kaffe, skal kunden bære mundbind eller visir.

Hvis en sælger har et kontor ude i salgs- eller udstillingslokalet, skal sælgeren også have mundbind eller visir på, selvom sælgeren sidder ned. Hvis sælgeren befinder sig bag en afskærmning eller i et lukket rum, hvortil kunderne ikke har adgang, er der ikke krav om mundbind eller visir.

Bilbranchen har været i dialog med myndighederne om dette punkt, og vil fortsætte dialogen, så restriktionerne giver mening i forhold til hverdagen hos Bilbranchens medlemmer.

Gælder kravet om mundbind på et lukket kontor?
Hvis sælgeren har et lukket kontor, hvor kunder ikke har adgang til, gælder kravet om mundbind eller visir ikke. Efter Bilbranchens vurdering er der heller ikke krav om, at sælgeren har mundbind eller visir på, hvis en kunde kommer ind på kontoret til et møde. I lighed med værkstedet vurderer Bilbranchen, at pågældende kontor ikke anses for et lokale hvortil offentligheden har adgang. Når sælgeren henter kunden i et venteområde, skal sælgeren dog have mundbind eller visir på. For at begrænse smittespredningen kan sælgeren vælge også at bruge mundbind eller visir, selvom det ikke er et krav.

Kortvarig passage gennem butikken
En medarbejder, der i åbningstiden kortvarigt passerer gennem salgs- eller udstillingslokalet eller andre lokaler, hvortil offentligheden har adgang, skal de i den forbindelse bære mundbind eller visir. Det kan f.eks. være når medarbejderen møder på arbejde/har fri eller når medarbejderen går til frokost.

Arbejdsborde bag afskærmning
Er indskrivningen til værkstedet indrettet, så der en skranke/frontdesk med afskærmning, og nogle arbejdsborde bagved, skal medarbejderne ikke bære mundbind eller visir, når de befinder sig bag afskærmningen. Hvis medarbejderen går ud i kundeområdet, skal de bære mundbind eller visir.

Begrænsning af smittespredning
For at begrænse smittespredningen kan virksomheder overveje brug af mundbind eller visir, samt andre værnemidler, f.eks. handsker, også i situationer, hvor der ikke er et egentligt krav. Det kan være i forbindelse med kundemøder, ved prøvekørsler med kunderne eller når medarbejdere er udendørs og gennemgår et køretøj med en kunde.

Hvem skal betale for mundbind?
I det omfang der er krav om mundbind eller visir på arbejdspladsen, enten fordi det følger lovgivningen, eller virksomheden har gjort det til et krav, så skal virksomheden afholde udgiften.

Hvilke mundbind, visir og afskærmning kan bruges?
Et mundbind skal være et engangs- eller stofmundbind, der dækker næse og mund, og som er fæstnet med snor, elastik eller lignende bag ørerne eller bag hovedet og er tætsluttende omkring ansigtet. Et visir er skærme af plastik, der dækker øjne, næse og mund, eller næse og mund, men som ikke er tætsluttende omkring ansigtet. De såkaldte mundvisir vil derfor godt kunne benyttes. (I den endelige bekendtgørelse er visir, der dækker næse og mund også blevet omfattet. Tidligere var disse ikke omfattet, hvorfor det i første omgang fremgik af nyheden, at mundvisir ikke kunne benyttes.)

Afskærmning skal udgøre en barriere mellem medarbejderen og kunden. Der er ikke angivet noget detaljeret om, hvor høj og bred en afskærmning skal være. Det vil derfor være en konkret vurdering i forhold til lokalets indretning.

Opsynspersonale
Der er et krav om synligt opsynspersonale i butikker på over 2.000 m2. Mindre butikker på under 2000 m2 opfordres til at have synligt opsynspersonale. Det forventes at være det indendørs areal, hvortil offentligheden har adgang, der skal medregnes. Værkstedet, frokoststuen og andre steder, hvor kunder ikke har adgang, skal derfor ikke medregnes.

Bilbranchen har foreslået, at bilforhandlere bliver undtaget fra kravet om opsynspersonale i butikker over 2.000 m2, da bilforhandlere har relativt få kunder ad gangen i forhold til f.eks. supermarkeder af tilsvarende størrelse. Dette forslag ser ikke ud til at komme med.

Ovennævnte er hvad Bilbranchen indtil videre (onsdag den 28. oktober) har erfaret om kravene for mundbind eller visir i butikker. Bilbranchen vil fortsat være i dialog med de relevante myndigheder og følge op, når bekendtgørelserne offentliggøres.

Opdatering

Den endelige bekendtgørelse er offentliggjort og kan læses her.

Bekendtgørelse om brug af mundbind i bl.a. detailhandlen Endelige regler om mundbind i bilbranchen

Kontakt Bilbranchen med spørgsmål

Har du spørgsmål om de nye krav til brug af mundbind eller visir? Kontakt chefkonsulent Niels Bruun.

Karoline H. Thomsen

Karoline H. Thomsen

Seniorchefkonsulent

  • Direkte +45 3377 3567
  • Mobil +45 2949 4413
  • E-mail kart@di.dk

Relateret indhold