Fotokredit: GettyImages

06.10.20 Bilbranchen Nyheder

Serviceeftersyn – ansvar for skifte af sliddele

Hvem har ansvaret for at sikre, at sliddele, f.eks. tandrem, bliver skiftet rettidigt? Det var tvisten ved en sag ved Ankenævn for biler, hvor to forskellige serviceværksteder ikke havde skiftet tandremmen, henholdsvis før og efter det anbefalede interval for udskiftning var overskredet, hvor så bilen efterfølgende havarerer.

I sagen ved Ankenævn for biler var det anbefalede interval for udskiftning for tandremmen for den pågældende bil på 180.000 km. eller 10 år.

Serviceværksted 1 fik bilen ind til ved 172.000 km. Her blev tandremmen ikke skiftet. Pga. ejerskifte kunne den tidligere ejer ikke fremsende dokumentation for, om kunden var anbefalet et skifte. Den tidligere ejer oplyste bl.a., at de altid har brugt serviceskemaer, hvor det burde stå, hvis tandremmen skulle skiftes ved et service eller i nær fremtid.

Serviceværksted 2 fik bilen ind til service ved 200.000 km. Værkstedet oplyste, at ikke havde oplysning om, at tandremmen ikke blev skiftet ved det tidligere service, og at de forventede at tandremmen blev skiftet her, da bilen ikke vil komme til service igen inden 180.000 km.

Bilen havarerede, da den havde kørt 218.000 km. Reparationen kostede 34.000 kr., som klageren ønskede erstattet af de to serviceværksteder, da deres serviceeftersyn måtte anses for mangelfulde.

Flertallet vurderede, at ingen af de to serviceværksteder var erstatningsansvarlige.
Flertallet lagde til grund, at kunden i forbindelse med, at han indleverede sin bil til service hos de to værksteder, ikke anmodede om udskiftning af tandrem. Flertallet vurderede, at det er bilejerens ansvar, at bilen serviceres i overensstemmelse med fabrikantens anvisninger, herunder at tandremmen udskiftes rettidigt. Serviceværkstederne var således ikke forpligtet til at gøre kunden bekendt med, at tandremmen skulle være udskiftet, henholdsvis stå for udskiftning.

Et mindretal vurderede, at begge serviceværksteder havde udført et mangelfuldt service
Mindretallet mente, at en forbruger kunne forvente, at værkstedet sikrer sig, at servicering sker i fuld overensstemmelse med den konkrete bils serviceplan, og at forbrugeren ikke har rimelige forudsætninger for at kunne bestille et specificeret service.

I forhold til serviceværksted 1 bemærkede mindretallet, at et værksted, der er klar over, at f.eks. skifte af tandrem vil forfalde inden næste planlagte service, bør oplyse forbrugeren herom, så forbrugeren kan tage sine forholdsregler. Da skaden først skete på et tidspunkt, der lå efter næste service, kunne der konkret dog ikke statueres erstatningsansvar over for serviceværksted 1.

I forhold til serviceværksted 2 bemærkede mindretallet, at de måtte indse, at intervallet for skifte af bilens tandrem var overskredet midt mellem to serviceeftersyn. Det påhvilede dem derfor at sikre sig, at tandremmen var skiftet på et tidligere tidspunkt, eller at sikre sig, at forbrugeren er indforstået med, at tandremmen ikke skiftes ved det aktuelle serviceeftersyn. Mindretallet vurderede, at serviceværksted 2 skulle betale 30.000 kr. i erstatning.

Bilbranchens bemærkninger til afgørelsen
Sagen viser, at det alene er bilejerens ansvar at sikre, at bilen serviceres i overensstemmelse med fabrikantens anvisninger. Flertallets begrundelse er umiddelbart så generelt formuleret, at det ikke vil gøre en forskel, om det er et uautoriseret værksted eller et autoriseret værksted, der får bilen ind til service.

Sagen viser dog også, at det er godt at sikre sig tydelig dokumentation for, hvilke dele kunden er blevet anbefalet at skifte, særligt hvis intervallet for skifte falder inden næste service, eller intervallet for skifte er overskredet. Hvis der sker skader mellem to serviceeftersyn, kan det forhindre tvister om ansvaret.

Endelig er det værd at bemærke, at mindretallet i sagen mener, at ansvaret for (mangelfuldt) service kun strækker sig frem til næste planlagte/udførte service. Når en skade først indtræffer derefter, er værkstedet ifølge mindretallet heller ikke erstatningsansvarlig.

Hvis I som værksted bliver mødt med et krav vedr. mangelfuldt serviceeftersyn, så vær opmærksom på omstændighederne i den konkrete sag. Der kan således være konkrete forhold, der gør, at sagen får et andet udfald, end sagen ved ankenævnet.

Niels Bruun
Skrevet af:

Niels Bruun

Niels Bruun

Niels Bruun

Chefkonsulent

  • Direkte +45 3377 3078
  • Mobil +45 5213 2388
  • E-mail nibr@di.dk

Relateret indhold