Fotokredit: Colourbox

04.11.20 Bilbranchen Nyheder

Har bilen det lovede udstyr?

Nogle gange får en bilforhandler uforvarende oplyst noget forkert til kunden om udstyr i bilen. I en ny sag ved Ankenævn for biler mente kunden også, at bilen manglede noget udstyr. I denne sag var der dog ikke noget skriftligt, der støttede, at det skulle være i bilen. Kunden fik derfor ikke medhold.

I Ankenævn for biler er der jævnligt sager, hvor en kunde klager over, at en bil mangler noget udstyr. I sagerne er det nemt at konstatere, om udstyret er i bilen eller ej. Uenigheden i sagerne går derimod på, om det var aftalt, at det pågældende udstyr fulgte med.

I en ny sag ved ankenævnet var noget udstyr ikke i bilen. Da det heller ikke var aftalt, at det skulle være der, kunne kunden selvfølgelig ikke få medhold i sagen.

I sagen klagede kunden over, at bilen var leveret uden navigation og el-bagklap. Kunden mente, at sælgeren havde svaret klart ja til, at bilen var udstyret med dette.

Forhandleren oplyste, at sælgeren havde gennemgået specifikationslisten med kunden inden bilen blev bestilt. Af listen fremgik tydeligt at el-bagklap og 3D-navigation ikke er standardudstyr på bilen, men kunne tilkøbes for en merpris. Der blev desuden lavet en slutseddel på en standardbil.

Et flertal i ankenævnet lagde på baggrund af udstyrsspecifikationen til grund, at navigation og el-bagklap ikke var standardudstyr på den bil, kunden havde købt. Af slutsedlens specifikation over udstyr, fremgik udstyret heller ikke. Kunden havde i øvrigt ikke bevist, at det var aftalt, at bilen skulle være udstyret med navigation og el-bagklap. Kunden fik derfor ikke medhold i klagen.

Et mindretal vurderede, at der var en sådan uenighed om hændelsesforløbet og de aftaler, der var indgået i forbindelse med kundens køb af bilen, og at afklaring heraf ville kræve, at parterne afgav forklaring i sagen. Da mundtlige forklaringer ikke kan finde sted for ankenævnet, vurderede mindretallet, at sagen var egnet til behandling ved ankenævnet.

Sagen viser, at det er godt at have aftaler på skrift. Sagen viser også, at der bliver lagt stor vægt på det skriftlige materiale i forhold til at dokumentere, hvad der er aftalt. I det skriftlige grundlag indgår ikke kun slutseddel, men også andet materiale om bilen, herunder producentens udstyrsspecifikationer.

Karoline H. Thomsen

Karoline H. Thomsen

Seniorchefkonsulent

  • Direkte +45 3377 3567
  • Mobil +45 2949 4413
  • E-mail kart@di.dk

Relateret indhold