Fotokredit: Enghave Motor

19.11.20 Bilbranchen Nyheder

Registreringsfristen Euro 4 motorcykler og knallerter kan nu forlænges

Europa-Parlamentet og Rådet har netop vedtaget en ændring af typegodkendelsesforordningen, som indeholder en yderligere mulighed for at søge om forlænget registreringsfrist i et år for Euro 4 køretøjer.

Fra 1. januar 2021 træder kravet om Euro 5 i kraft ved første registrering af L-kategori køretøjer omfattet af forordning 168/2013, dog med undtagelse af underkategorierne L2e-U, L6e-B, L3e-AxE og L3e-AxT.

Kommissionen har, som følge af den særlige situation som COVID-19 har medført, indsat en artikel 44a i forordning 168/2013. Det betyder, at det er muligt at få tilladelse til at markedsføre, registrere og ibrugtage køretøjer omfattet af forordningen, som har en typegodkendelse, der mister sin gyldighed den 1. januar 2021. Tilladelsen giver mulighed for at markedsføre, registrere og ibrugtage køretøjerne indtil den 31. december 2021.

Det er et krav for at få denne tilladelse, at antallet af køretøjer, der søges tilladelse til, ikke overstiger det antal køretøjer, som var på lager den 15. marts 2020, samt at antallet af tilladelser ikke overstiger antallet af køretøjer, som ikke længere har en gyldig typegodkendelse efter 1. januar 2021. Herudover er det et krav, at fabrikanten påfører typeattesten en særlig påtegning som kvalificerer dem som ”2021-restkøretøj”.

Muligheden kan bruges i den situation, hvor en fabrikant eller dennes repræsentant har flere køretøjer på lager end hvad det er muligt at få dækket igennem restkøretøjsmuligheden efter artikel 44, hvor en fabrikant eller dennes repræsentant kan få tilladelse til at få to år ekstra til at markedsføre, registrere og ibrugtage et begrænset antal køretøjer, som ikke længere har en gyldig typegodkendelse.

Der kan findes yderligere information om ansøgning om restkøretøjer på Færdselsstyrelsens hjemmeside.

Link til vejledning og blank stelnummerliste til ansøgning om restkøretøjer

Dispensationer

Ansøgning om benyttelse af muligheden i artikel 44a skal sendes til info@fstyr.dk med angivelse af antallet af køretøjer, som fabrikanten havde på lager den 15. marts 2020, samt antallet af køretøjer, der søges tilladelse til  at markedsføre, registrere og ibrugtage indtil den 31. december 2021.

Karoline H. Thomsen

Karoline H. Thomsen

Seniorchefkonsulent

  • Direkte +45 3377 3567
  • Mobil +45 2949 4413
  • E-mail kart@di.dk

Relateret indhold