Fotokredit: Colourbox

25.11.20 Bilbranchen Nyheder

Uberettiget annullering af bilkøb

Der er i udgangspunkt ikke fortrydelsesret ved køb af biler. Hvis kunden så alligevel annullerer en aftale, kan kunden blive erstatningsansvarlig. I en ny sag ved Ankenævn for biler var der enighed om, at kunden uberettiget havde annulleret en aftale. Der var dog ikke enighed om erstatningen.

De fleste bilforhandlere har nok oplevet, at en kunde gerne vil ud af en indgået aftale. Ved køb af bil er der som udgangspunkt ikke fortrydelsesret. Kunden kan derfor ikke bare fortryde en indgået aftale, modsat når de køber ting online.

Hvis kunden alligevel annullerer aftalen, kan kunden derfor blive erstatningsansvarlig for det tab, som bilforhandleren har lidt.

I en ny sag ved Ankenævn for biler havde kunden underskrevet en slutseddel om køb af en brugt VW UP 1.0 for 67.000 kr. Efter at bilen er klargjort, men inden, at den er indregistreret til kunden, annullerede kunden handlen. Forhandleren krævede derfor en erstatning på 8.000 kr. Det vedrørte særligt udgifter i forbindelse med klargøring og nogle mindre reparationer. Kunden ville dog kun betale 1.000 kr.

Der var enighed i nævnet om, at der var indgået en bindende aftale, og at kunden uberettiget havde annulleret købet. Som følge heraf var kunden erstatningsansvarlig for forhandlerens økonomiske tab.

Der var også enighed i nævnet om, at den faktura, som forhandleren havde sendt til kunden, hvori det væsentligste angik reparation og klargøring af bilen, og at dette har været til nytte i forbindelse med et efterfølgende salg.

Et flertal i nævnet fastsatte herefter en skønsmæssig erstatning på 3.000 kr., der skulle dække de omkostninger, som forhandleren ikke kunne få dækket i forbindelse med et senere salg.

Et mindretal i nævnet vurderede herefter, at forhandlerens krav var udokumenteret, hvorfor kunden ikke skulle betale erstatning til forhandleren.

Bilbranchens bemærkninger
Sagen viser, at en kunde bliver erstatningsansvarlig for forhandlerens tab, hvis kunden uberettiget annullerer en aftale. Sagen viser også, at det er vigtigt at kunne dokumentere sit tab.

Hvis en kunde uberettiget annullerer en aftale, kan tabet opgøres på forskellige måder. Forhandleren kan selv vælge.

Som udgangspunkt kan tabet opgøres som et differencetab (såkaldt positiv opfyldelsesinteresse) eller tabte omkostninger (såkaldt negativ kontraktsinteresse). Derudover kan tabet, særligt ved nye biler, også opgøres som den mistede avance. Forhandleren kan vælge den opgørelsesmetode, der fører til det største tab.

Differencetabet svarer til forskellen mellem den oprindelige salgspris og salgsprisen, når bilen bliver solgt igen.

Tabte omkostninger er omkostninger, der har været forgæves, fordi de ikke kommer til nytte ved et senere salg. Det kan f.eks. være afholdte markedsføringsomkostninger, tid på salgsforberedende arbejde og udgifter til indregistrering. Udgifter til reparation eller klargøring vil derimod typisk komme til nytte ved et senere salg, og kan derfor ikke indgå i erstatningsopgørelsen.

Hvis forhandlerens indkøbsmuligheder er større end (eller lig med) afsætningsmulighederne, kan tabet også opgøres som den mistede avance. Det baserer sig på, at forhandleren kunne have solgt og fået avance for to biler i stedet for kun en.

Avancetab er særligt relevant ved salg af nye biler. I avancetabet skal eventuelt sparede omkostninger trækkes fra, f.eks. hvis forhandleren endnu ikke har haft udgifter til at klargøre bilen.

Det kan i begrænset omfang dog også være muligt, at avancetab-metoden kan anvendes ved salg af brugte biler, selvom de i udgangspunkt er unikke. Det kan være muligt, hvis et større udbud af brugte biler af samme mærke og model er tilgængelig, og at de tilgængelige biler ligner hinanden med hensyn til bl.a. pris, udstyr, kørte km. og tidligere anvendelse. Det vil være en konkret vurdering, hvorvidt den enkelte bil er så unik, at avancetab-metoden ikke er anvendelig.

Kontakt juristerne i Bilbranchen

Hvis I som bilforhandler har spørgsmål til håndteringen af en annulleret handel og beregningen af erstatningskravet, så kontakt en af juristerne i Bilbranchen.

Niels Bruun

Niels Bruun

Chefkonsulent

  • Direkte +45 3377 3078
  • Mobil +45 5213 2388
  • E-mail nibr@di.dk

Relateret