Fotokredit: Colourbox

22.12.20 Bilbranchen Nyheder

Bemyndigelse til skatteministeren til at pålægge erhvervsdrivende indberetningspligt om udbudspriser og salgspriser

Folketinget har den 21. december 2020 vedtaget, at skatteministeren kan fastsætte regler om, at erhvervsdrivende skal indberette udbudspriser, salgspriser og andre oplysninger, der har betydning for prisen på brugte køretøjer, til Skatteforvaltningen.

Nye lovregler for indberetning af udbudspriser og salgspriser
Skatteministeren eller den, ministeren bemyndiger hertil, kan fastsætte nærmere regler om, at erhvervsdrivende, der sælger brugte køretøjer, har pligt til at indberette udbudspriser, salgspriser og andre prisdannende oplysninger for det enkelte køretøj, til Skatteforvaltningen.

Andre prisdannende oplysninger omfatter øvrige oplysninger om køretøjet, der har betydning for køretøjets værdi, f.eks. mærke, model, variant, årgang, motorvariant, kilometerstand og udstyr.

Som følge af aftale om Omlægning af bilafgifterne fra 21. september 2017 er der igangsat udvikling af et datadrevet værktøj, som skal foretage en semiautomatisk værdiansættelse af brugte køretøjer. Det er hensigten, at dette system skal kunne anvendes i alle sammenhænge, hvor der skal ske en værdiansættelse af et køretøj, herunder både ved import, eksport og leasing.

De indberettede oplysninger om salgspriser og udbudspriser skal udgøre datagrundlaget for den semiautomatiske værdiansættelse.
Indberetningen af oplysninger er dermed en forudsætning for, at systemet kan fungere efter hensigten og være et effektivt hjælpeværktøj.

Det forventes, at der vil blive fastsat regler om indberetningspligtens rækkevidde, herunder:

• hvem, der skal indberette udbudspriser, salgspriser og prisdannende oplysninger om et køretøj.
• hvilke kategorier af køretøjer, ordningen omfatter.
• hvilke typer af oplysninger, der skal indberettes. Det kan f.eks være regler om, at annoncepriser skal indberettes inklusive skatter og afgifter til en almindelig forbruger i Danmark, eller hvordan man indberetter en annoncepris for et køretøj uden moms i forbindelse med engrossalg.

Herudover forventes der fastsat regler om, hvornår og hvordan virksomhederne skal indberette til Skatteforvaltningen, og at de skal gøre det elektronisk.

Pligten til at indberette vil omfatte erhvervsdrivende, der sælger brugte køretøjer, f.eks. forhandlere, importører og leasingvirksomheder.

Pligten til at indberette forventes ikke at omfatte køretøjer, som ejes af en virksomhed, der ikke erhvervsmæssigt beskæftiger sig med salg, leasing, udlejning m.v. af køretøjer, og som stilles til rådighed for virksomhedens egne medarbejdere i forbindelse med arbejdets udførelse, medmindre køretøjerne anskaffes eller anvendes med henblik på videresalg.

Pligten til at indberette omfatter de typer af køretøjer, som er registreringspligtige.

Loven træder i kraft den 1. januar 2021, og Motorstyrelsen vil udgive et nyt nyhedsbrev, når der er fastsat nærmere regler om pligten til at indberette.

Bilbranchen mener

Bilbranchen ser en del udfordringer ud over administrative byrder i forhold til indberetning af priser. Bilbranchen har derfor også afgivet et kritisk høringssvar under lovgivningsprocessen. Sagen er nu rejst af branchen i Erhvervslivets EU- og Regelforum.

Karoline H. Thomsen

Karoline H. Thomsen

Seniorchefkonsulent

  • Direkte +45 3377 3567
  • Mobil +45 2949 4413
  • E-mail kart@di.dk

Relateret