Fotokredit: Colourbox

10.12.20 Bilbranchen Nyheder

Bilen larmer

Ved Ankenævn for biler er der jævnligt sager, hvor klageren gør gældende, at bilen larmer, eller at der kommer mislyde fra f.eks. motor, gearkasse eller udstødning. Men hvor meget må bilen larme? To nye sager ved Ankenævn for biler, der lignende hinanden, endte alligevel med forskelligt resultat.

Der må gerne komme lyde fra bilen, men ikke for høje lyde. Lydene fra bilens motor, gearkasse mv. må ikke være ud over det forventelige. Hvad kunden må forvente afhænger bl.a. af bilens pris og alder. Jo billigere og ældre bilen er, jo flere lyde må kunden tåle.

Ankenævn for biler vil altid lave en konkret vurdering ud fra den enkelte bils pris, alder og kørte kilometer. I den forbindelse vil der typisk blive indhentet en sagkyndig erklæring. Denne erklæring har altid stor betydning for sagens udfald.

Hvis der konstateres lyde, vil den sagkyndige blive bedt om at oplyse, om lydene overstiger, hvad man må forvente for en bil af den type og pris. Kunderne har ofte kun erfaring fra ganske få biler med, hvordan lydbilledet er på en bil. De sagkyndige har derimod erfaring fra et meget højt antal biler. De har derfor et godt udgangspunkt for at kunne vurdere om lydene er forventelige.

To sager om støj ved Ankenævn for biler
I to nye sager fra Ankenævn for biler havde kunderne klaget over støj. I den ene sag havde kunden klaget over, at der var støj i kabinen, som kom frem meget tydeligt, når kunden kørte mellem 50 og 60 km/t. I den anden sag havde kunden klaget over, at der var en tiltagende og varierende hylende støj, der startede ved cirka 40 km/t til cirka 60 km/t.

Umiddelbart var klagepunkterne i sagerne meget ens. Alligevel endte sagerne med forskelligt resultat.

I den ene sag vurderede den sagkyndige, at lydniveauet specielt ved 50-54 km/t var uden for, hvad der er acceptabelt for en ny bil. Under henvisning til den indhentede sagkyndige erklæring fandt ankenævnet, at der var tale om en mangel. Klager var herefter berettiget til et passende afslag, der skønsmæssigt blev fastsat til 25.000 kr.

I den anden sag vurderede den sagkyndige bl.a., at den konstaterede lyd ikke oversteg det forventelige for en bil i det pågældende prissegment. Et flertal i nævnet vurderede herefter, at bilen ikke var mangelfuld. Klageren fik derfor ikke medhold. Et mindretal stemte for ophævelse.

Bilbranchens bemærkninger
Sagerne viser, at det beror på en konkret vurdering, om en bil larmer for meget.

Inden det bliver til en egentlig sag, kan det også betyde meget, hvordan den konkrete kunde oplever lydene og larmen. Det som kunden oplever som en høj og generende lyd, vil andre kunder eller den sagkyndige måske vurdere som normal lyd fra bilen.

Har I en sag, hvor kunden klager over, at bilen larmer, kan det derfor være en god idé at køre en tur sammen med kunden, så I har en fælles forståelse for omfanget.

Skrevet af:

Niels Bruun

Niels Bruun

Niels Bruun

Chefkonsulent

  • Direkte +45 3377 3078
  • Mobil +45 5213 2388
  • E-mail nibr@di.dk

Relateret