Fotokredit: Dansk Industri

16.12.20 Bilbranchen Nyheder

Forbehold for vedtagelse af de nye afgifter i slutsedlen

Når de nye bilafgifter tages i brug den 18. december sker det i forventning om vedtagelse af lovforslaget i februar 2021. For god ordens skyld bør dette fremgå af slutsedler og andre aftalegrundlag fra og med fredag den 18. december 2020.

De nye bilafgifter har virkning fra og med fredag den 18. december 2020. Når der ses bort fra at DMR systemmæssigt ikke kan håndtere dette før 1. juni 2021, skal nye såvel som brugte person- og varebiler, som sælges og i den forbindelse afgiftsberigtiges fra og med denne dato betale afgift efter de nye regler. Da der er et politisk flertal bag den politiske aftale, må det også forventes, at der er et flertal i Folketinget for at vedtage lovændringerne. Det præcise indhold af de forskellige initiativer kan dog nå at ændre sig, før loven bliver vedtaget og derfor anbefaler Bilbranchen at der tages forbehold herfor.

Et forbehold kan formuleres således:
Aftalen er indgået på baggrund af lovforslag om ændring af registreringsafgiftsloven m.fl. fra 18. december 2020.
Ændres lovforslaget eller vedtages lovforslaget ikke, skal afgiftens andel af købesummen reguleres op eller ned herefter.

Karoline H. Thomsen

Karoline H. Thomsen

Seniorchefkonsulent

  • Direkte +45 3377 3567
  • Mobil +45 2949 4413
  • E-mail kart@di.dk

Relateret