Fotokredit: GettyImages

10.12.20 Bilbranchen Nyheder

Forbehold til slutsedlerne

Fra den 18. december 2020 kan de nye afgiftsregler anvendes ved salg af person- og varebiler. Det er en god idé med et forbehold på slutsedlen.

Selvom de nye bilafgifter kan anvendes ved salg af person- og varebiler fra og med den 18. december 2020, er DMR ikke opdateret og vil formentlig først være det pr. 1. juni 2021. Det betyder, at det er afgiften beregnet efter de hidtil gældende regler, som skal indbetales til og som vil fremgå af DMR. Herefter skal alle de køretøjer, som er registreret i perioden fra 18. december 2020 til DMR er opdateret i 2021 omberegnes. Denne proces kan risikere at trække ud til på den anden side af sommeren 2021.

Efter omberegningen vil der ske tilbagebetaling til eller en efteropkrævning fra den, der har pligt til at afregne afgiften, hvilket typisk vil være den enkelte bilforhandler. Den enkelte bilforhandler må derfor overveje, om det er muligt at lægge afgiften ud for kunden, hvis nye bil vil falde i afgift efter de nye regler.

I de tilfælde, hvor en bil solgt den 18. december eller senere, stiger i afgift pga. af de nye regler, bør bilforhandleren omvendt sørge for, hos kunden, at opkræve den nye og høje afgift allerede i forbindelse med leveringen for at undgå at stå i den situation, at skulle ud til kunden – måske meget lang tid efter - og opkræve yderligere afgift, når DMR systemmæssigt er tilrettet og der kommer en efteropkrævning til forhandleren fra Motorstyrelsen.

Bilbranchen vil anbefale, at man sørger for at tage forbehold på den enkelte slutseddel eller i andet aftalegrundlag. I den forbindelse kan man alt efter hvilken løsning, man vælger, anvende følgende forbehold (nummeret på lovforslaget er pt. ukendt, men skal erstatte ”?”:

Ny afgift er anvendt ved aftaleindgåelsen:
Afgiftsberegningen er sket i henhold til L? Der tages forbehold for ændringer og lovforslagets vedtagelse.
Motorregistret er ikke opdateret med den ny afgift og den indbetalte afgift vil senere blive omberegnet i Motorregistret.
Du betaler afgift efter de nye regler, og omberegningen vil derfor ikke medføre betaling til eller opkrævning hos dig efter leveringen, hvis L? vedtages uden ændringer.

Hidtidig afgift er anvendt ved aftaleindgåelsen:
Lovforslag om ændring af afgiften er fremsat og forventes vedtaget.
Motorregistret er ikke opdateret med den ny afgift og den indbetalte afgift vil senere blive omberegnet i Motorregistret.
Du betaler afgift efter de hidtil gældende regler og omberegningen vil derfor medføre tilbagebetaling til eller ekstraopkrævning hos dig efter leveringen.
Tilbagebetaling/efteropkrævningen foretages af os på baggrund af Motorstyrelsens omberegning.
[evt. Vi har beregnet ændringen til kr. xxxx , som du vil få tilbagebetalt eller modtage opkrævning på efterfølgende].

Hidtidig afgift er anvendt ved aftaleindgåelsen, ny afgift opkræves ved levering:
Lovforslag om ændring af afgiften er fremsat og forventes vedtaget.
Motorregistret er ikke opdateret med den ny afgift og den indbetalte afgift vil senere blive omberegnet i Motorregistret.
Du har betalt afgift efter de hidtil gældende regler og omberegningen vil derfor medføre tilbagebetaling til eller ekstraopkrævning hos dig.
Hvis afgiften stiger på din bil, har vi beregnet ekstraopkrævningen som vist og som vi opkræver hos dig i forbindelse med leveringen.

Karoline H. Thomsen

Karoline H. Thomsen

Seniorchefkonsulent

  • Direkte +45 3377 3567
  • Mobil +45 2949 4413
  • E-mail kart@di.dk

Relateret