Fotokredit: Colourbox

02.12.20 Bilbranchen Nyheder

Opkrævning af depositum

Må man opkræve et depositum ved bilsalg og hvordan er reglerne, hvis kunden annullerer. Depositum er bl.a. meget brugt i rejsebranchen, men kan også bruges ved bilsalg.

Et depositum anvendes som sikkerhed ved afbestilling og annullation for at sikre sælger imod tab.

Sælger har ved en kundes uberettigede annullation ret til at kræve erstatning. Det kan af og til dog vise sig vanskeligt at inddrive erstatningskravet pga. kundens manglende betalingsevne eller -vilje. Det kan derfor være en mulighed at opkræve et depositum af en rimelig størrelse allerede ved handlens indgåelse, som et eventuelt senere erstatningskrav kan modregnes i. Man må gerne stille krav om betaling af et rimeligt depositum, og kunder, som ikke ønsker at betale depositum, har ret til at finde et andet sted at handle bil.

Kunden bliver bundet, når der indgås en aftale om købet af en bil i bilforhandlerens forretning. Medmindre der efter lovgivningen består en fortrydelsesret eller parterne har aftalt en fortrydelsesret, er kunden altså bundet af købet allerede ved bestillingen. Hvis kunden har bestilt en bil og senere nægter at afhente og betale den, kan bilforhandleren kræve erstatning for det tab, der er lidt i den anledning. Man kan ikke i forbrugerkøb på forhånd fastsætte et fast beløb, som opkræves, hvis kunden uberettiget annullerer handlen. Det kan eksempelvis pga. kundens forhold eller fordi den bestilte bil er meget speciel, være en god idé at opkræve et rimeligt depositum, allerede når kunden bestiller bilen.

Hvis man opkræver et depositum af en forbruger bør man følge disse retningslinjer:

  • Et depositum skal aftales senest ved aftalens indgåelse og bør fremgå skriftligt af slutseddel eller andet aftalegrundlag.
  • Depositummets størrelse skal være rimeligt i forhold til bilens pris og det tab, bilforhandleren vil lide ved kundens eventuelle uberettigede annullering.
  • Det skal fremgå af aftalen, under hvilke betingelser depositummet ikke refunderes.
  • Det bør også fremgå af aftalen, at forhandleren, i det omfang det faktisk lidte tab overstiger depositummet, kan gøre krav om erstatning heraf gældende.

Man kan overordnet sige, at der i forbrugerkøb kun kan kræves erstatning for uberettiget annullering af en handel svarende til det lidte tab. Et depositum kan derfor sammenlignes med, at erstatningen opkræves på forhånd, men modregnes i betalingskravet ved leveringen, såfremt kunden opfylder aftalen. Et depositum kan derfor ikke overstige det faktisk lidte tab, såfremt kunden annullerer aftalen. Overstiger det opkrævede depositum det lidte tab for forhandleren, har kunden krav på tilbagebetaling af det overskydende beløb.

Karoline H. Thomsen

Karoline H. Thomsen

Seniorchefkonsulent

  • Direkte +45 3377 3567
  • Mobil +45 2949 4413
  • E-mail kart@di.dk

Relateret