Fotokredit: Colourbox

14.12.20 Bilbranchen Nyheder

Orientering om nye afgifter fra Motorstyrelsen

Lovforslaget om de nye afgifter forventes vedtaget i februar 2021. Biler på overgangsordning skal leveres inden 1. juli 2021.

Motorstyrelsen forventer, at skatteministeren den 18. december 2020 fremsætter et lovforslag, som skal gennemføre de aftalte ændringer af bilafgifterne. Heri foreslås det, at ændringerne vedr. registreringsafgift får virkning for køretøjer, der indregistreres fra fremsættelsen af lovforslaget.

Indtil loven er vedtaget og trådt i kraft, skal de hidtil gældende regler dog anvendes. Motorstyrelsens administration og vejledning fortsætter derfor uændret, indtil de nye regler er trådt i kraft. Det vil sige, at i perioden fra 18. december 2020 til og med 31. maj 2021 vil alt umiddelbart fortsætte som hidtil. Når loven er trådt i kraft, forventeligt den 1. juni 2021, vil registreringsafgiften for køretøjer indregistreret fra og med den 18. december 2020 til og med den 31. maj 2021 skulle fastsættes på ny efter de nye regler. Der vil ske tilbagebetaling eller efteropkrævning af eventuelle forskelsbeløb. Motorstyrelsen opfordrer til, at der i købsaftaler, der indgås fra den 18. december 2020 og frem, tages højde for både ovenstående efterregulering af afgift, og at aftalens og lovforslagets indhold kan ændre sig inden vedtagelse. Bilbranchen har til formålet formuleret en række forbehold: Forbehold til slutsedlerne.

Motorstyrelsen vil udsende et nyhedsbrev, når lovforslaget er fremsat, hvor indholdet af lovforslaget beskrives overordnet. Motorstyrelsen vil desuden udsende et nyhedsbrev, når loven er vedtaget, hvor de endelige ændringer i afgifterne beskrives. Vedtagelse forventes på nuværende tidspunkt i februar 2021.

Bemærk, at der kan ske ændringer i de aftalte initiativer, og at indholdet først er endeligt, når loven er vedtaget.

Motorstyrelsen kan ikke vejlede nærmere om indholdet af aftalen, før lovforslaget er fremsat i Folketinget, og loven er vedtaget. Det skyldes, at det præcise indhold af de forskellige initiativer kan nå at ændre sig, før loven bliver vedtaget.

Der er i aftalen lagt op til, at loven skal træde i kraft den 1. juni 2021. Ændringerne af registreringsafgiften vil dog få virkning tilbage fra den 18. december 2020. Det betyder, at køretøjer fra og med den 18. december til og med den 31. maj 2021 fortsat vil blive afgiftsberigtiget efter de hidtil gældende regler. Både Motorregistret og beregnere og vejledning på Motorstyrelsens hjemmeside vil være baseret på de hidtil gældende regler i denne periode. Den årlige regulering af afgiftsbeløb og satser pr. 1. januar 2021 vil ligeledes ske efter de hidtil gældende regler, herunder forhøjelse af satserne for elbiler og plugin-hybridbiler.

Til imødegåelse heraf spillede De Danske Bilimportører, bakket op af Bilbranchen, allerede i sidste uge to forslag til en løsning på denne udfordring ind til Skatteministeriet. DBI og Bilbranchen har foreslået enten at lade 2020-satserne køre videre i DMR til 1. juni 2021 eller at etablere mulighed for at registrere køretøjer fra og med den 18. december 2020 på baggrund af standardprisanmeldelsen. Ved begge løsninger skal det enkelte køretøj omberegnes efter den 1. juni 2021, men de beløb, der skal lægges ud, bliver langt mindre, end der er lagt op til.

Overgangsordning
Det fremgår af aftalen, at det for køretøjer, hvor der er indgået en bindende købsaftale mellem en forhandler og en slutbruger senest den 17. december 2020, vil være muligt at vælge at afgiftsberigtige køretøjet efter de hidtil gældende regler. Bilen skal være leveret til kunden inden den 1. juli 2021, og erklæring og dokumentation skal desuden sendes til Motorstyrelsen inden registreringen. Bilen skal være leveret til kunden inden den 1. juli 2021, og erklæring og dokumentation skal desuden sendes til Motorstyrelsen inden registreringen.

Ønsker man som forhandler at benytte overgangsordningen, skal man inden registreringen indsende en erklæring til Motorstyrelsen om, at man ønsker at anvende de hidtil gældende regler og vedlægge dokumentation for, at der senest den 17. december 2020 er indgået en bindende købsaftale. Dokumentation skal indsendes via TastSelv Erhverv, vælg Bil og motor > Bindende købsaftale (servicen er tilgængelig fra den 17. december 2020).

Karoline H. Thomsen

Karoline H. Thomsen

Seniorchefkonsulent

  • Direkte +45 3377 3567
  • Mobil +45 2949 4413
  • E-mail kart@di.dk

Relateret