Colourbox
06.02.20 Bilbranchen Nyheder

Afskaffelse af servicebreve på synsområdet

Færdselsstyrelsen afskaffer de servicebreve, som styrelsen hidtil har udsendt med fysisk post. Fremover sender vi kun påmindelser om manglende syn via digital post.

Påmindelse om manglende syn udsendes i dag via digital post fire uger efter den lovpligtige synsfrist. Hidtil har Færdselsstyrelsen, som en ekstra service, også udsendt et såkaldt servicebrev med fysisk post, hvoraf det er fremgået, at styrelsen har fremsendt digital post vedrørende indkaldelse til syn.

Færdselsstyrelsen har besluttet at afskaffe de ovennævnte servicebreve. Der vil således ikke længere blive fremsendt servicebreve samtidig med påmindelserne om det manglende syn bliver fremsendt i den digitale postkasse.

Borgere, der er fritaget fra digital post, vil ikke blive berørt af ændringerne.

Karoline H. Thomsen

Karoline H. Thomsen

Seniorchefkonsulent

  • Direkte +45 3377 3567
  • Mobil +45 2949 4413
  • E-mail kart@di.dk