11.02.20 Bilbranchen Nyheder

Justeret forslag til ny synslov

Opbyggerbranchen var kritiske over for det første forslag til ny synslov. Transportministeren har nu lyttet til bemærkningerne fra branchen, og har derfor justeret lovforslaget på enkelte områder. Bl.a. forventes den nye godkendelsesordning først at træde i kraft den 1. januar 2022.

EU har vedtaget en ny typegodkendelsesforordning, der træder i kraft den 1. september 2020. I den forbindelse foreslog Transport- og Boligministeriet en række ændringer af reglerne om godkendelse af køretøjer. Disse ændringer blev mødt af mange kritiske bemærkninger fra opbyggerbranchen.

I Bilbranchens høringssvar anførte vi bl.a., at vi var bekymrede for, om myndighederne den 1. september 2020 vil være klar til denne opgave. Bilbranchen opfordrede derfor Transport- og Boligministeriet til at overveje en overgangsordning.

Transport- og Boligministeriet har nu justeret af lovforslaget og sendt det i høring igen. Lovforslaget er justeret på følgende områder: 

  • Hvis det vurderes hensigtsmæssigt vil Færdselsstyrelsen få mulighed for at fastsætte alternative krav i henhold til typegodkendelsesforordningerne i forhold til national typegodkendelse af små serier og national individuel godkendelse.
  • Det foreslås at etablere en national godkendelsesordning for ibrugtagne og konstruktivt ændrede køretøjer, hvor kontrollen af disse køretøjer foretages af et tredjepartsorgan, der uafhængigt og upartisk kan sikre, at eksempelvis de konstruktive ændringer er i overensstemmelse med de tekniske krav. Tredjepartsorganerne skal fungere på mindre prøvningsområder og ud fra lempeligere krav end dem, der stilles til tekniske tjenester.
  • For at give branchen større mulighed for at omstille sig til en ny godkendelsesordning, så udsættes ikrafttrædelsen. Det er forventningen, at en ny godkendelsesordning vil træde i kraft den 1. januar 2022.
  • De gældende regler om godkendelse videreføres i en overgangsperiode. Indtil en ny godkendelsesordning er trådt i kraft vil der derfor gælde de samme regler og ordninger som i dag.

Bilbranchen vil nu gennemgå det nye forslag og vurdere om forslaget imødekommer den kritik, der kom fra branchen.

Hele lovforslaget kan læse på Høringsportalen

Supplerende høring om ændring synsloven
Niels Bruun
Skrevet af:

Niels Bruun

Niels Bruun

Niels Bruun

Chefkonsulent

  • Direkte +45 3377 3078
  • Mobil +45 5213 2388
  • E-mail nibr@di.dk

Relateret indhold