20.03.20 Bilbranchen Nyheder

Ændringer/henstand med betaling af leasingydelser

Motorstyrelsen vurderer, at henstand med betaling af den månedlige leasingydelse under corona-situationen er en ændring, som leasingselskaberne kan foretage uden Skatteforvaltningens fornyede godkendelse.

Motorstyrelsen har fået flere henvendelser fra leasingselskaber, om selskaberne i den nuværende situation med coronavirus har mulighed for i en periode at yde henstand med betalingen af leasingtagerens betaling af leasingydelsen. Beløbet, for hvilket der er ydet henstand, afvikles efter henstandsperioden ved at forhøje størrelsen af den resterende leasingydelse eller som engangsbetaling inden udløb af leasingaftalen.

Baggrund og problem-stilling

Hovedreglen er, at hvis leasingaftalen ændres eller afbrydes eller det leasede køretøj ændrer afgiftsmæssig identitet, skal nummerpladerne afleveres og køretøjet afmeldes fra Køretøjsregisteret. Afbrydes en leasingaftale tilbagebetaler told-og skatteforvaltningen den afgift og rente, der eventuelt er betalt for meget for afgiftsperioden. Dette er dog ikke tilfældet ved ændringer af leasingaftalen, som ikke fører til omberegning af den betalte afgift.

Der kan således foretages ændringer af leasingaftalens vilkår, som er uden betydning for opnåelse af tilladelse til betaling af forholdsmæssig afgift. Der er tale om en opsamlingsbestemmelse, som skal gøre det muligt at kunne foretage sådanne ændringer i leasingaftaler, som ikke vil være bestemmende for, om tilladelse til betaling af forholdsmæssig afgift efter REGAL § 3 b, stk. 1 kan opnås. Det vil sige, at eksempelvis ubetydelige formfejl vil kunne ændres, ligesom der vil kunne foretages ændringer, som ikke har nogen betydning for ejerforhold, afgiftsbetaling og lignende.

Det er leasinggiver, der hæfter for, at de foretagne ændringer har en sådan karakter, at de kan foretages uden Skatteforvaltningens fornyede godkendelse.

Motorstyrelsen vurderer, at henstand med betaling af den månedlige leasingydelse under corona-situationen er en ændring, som leasingselskaberne kan foretage uden Skatteforvaltningens fornyede godkendelse. Motorstyrelsen har lagt vægt på, at henstand ikke medfører ændringer i den samlede økonomi i leasingaftalen, idet ydelserne stadig vil skulle erlægges indenfor kontraktens løbetid, men blot på et senere tidspunkt, og at henstand i denne situation ikke anses for at have betydning for ejerforhold, afgiftsbetaling og lignende.

Karoline H. Thomsen

Karoline H. Thomsen

Seniorchefkonsulent

  • Direkte +45 3377 3567
  • Mobil +45 2949 4413
  • E-mail kart@di.dk

Relateret indhold