Bilbranchen
09.03.20 Bilbranchen Nyheder

Er der garanti på en reparation?

Bilbranchens rådgivning støder af og til på, at kunder mener sig berettiget til garanti på en reparation eller et værksted, som tror det har pligt til at yde garanti på det udførte arbejde. Men hvordan er reglerne egentlig?

Bliver en bil indleveret på værkstedet til reparation kan det ske som en reklamations- eller garantisag eller som en helt almindelig værkstedsydelse mod betaling.

Reparation i henhold til reklamationsret eller garanti
En forbruger har som udgangspunkt en berettiget forventning om vederlagsfri afhjælpning, når der reklameres inden udløbet af købelovens to årige reklamationsfrist eller en garantiperiode. Er værkstedet af den opfattelse, at forbrugeren ikke har krav på vederlagsfri afhjælpning, f.eks. fordi kunden selv er skyld i fejlen, må værkstedet sikre sig bevis for, at kunden ønsker reparationen udført, også selv om kunden skal betale herfor.

Værkstedet er, uanset om det er en reparation, som er omfattet af reklamationsretten eller en eventuel garanti, ikke forpligtet til at yde garanti på reparationen, medmindre det specifikt fremgår af garantibestemmelserne eller parternes aftale. Det er således frivilligt, om værkstedet vil yde garanti på en reparation. Forbrugerombudsmanden reviderede sin vejledning om garantier i 2015, og slog heri fast, at der ikke er reklamationsret på reklamationsret eller garanti på garantien. Har parterne aftalt noget andet, gælder det aftalte.

Men hvad gælder så, hvis reparationen ikke afhjælper problemet? Det gør de almindelige erstatningsretlige regler og principper om, at man er erstatningsansvarlig, hvis man har begået en fejl og påført andre et tab. Et erstatningsansvar forældes efter tre år. Hvis der inden for en garanti- eller reklamationsperiode er udskiftet en reservedel eller er udført reparation af bilen, kan kunden derfor klage i op til tre år fra udskiftningen eller reparationen. Det gælder også, selv om reklamationsretten eller garantien på bilen som helhed løber ud inden de tre år er gået. Der kan kun klages over at nøjagtig den samme fejl opstår igen, at reparationen ikke er tilstrækkelig eller fagmæssigt korrekt udført eller at der er opstået en fejl på grund af reparationen. Det er kunden, som skal bevise dette.

Værkstedsydelser mod betaling
Værkstedet bestemmer selv, om det vil yde garanti på sit arbejde. En værkstedskunde kan klage over en reparation, hvis nøjagtig den samme fejl opstår igen, hvis reparationen ikke er tilstrækkelig eller fagmæssigt korrekt udført eller der er opstået en fejl på grund af reparationen. Klager kunden over en reparation, skal kunden bevise, at fejlen ikke er udbedret, at reparationen er udført forkert eller at en fejl er opstået på grund af reparationen. Når der klages, har værkstedet som udgangspunkt ét forsøg til at løse problemet. Er der tale om en periodisk eller teknisk kompliceret fejl, kan det dog tage længere tid og være nødvendigt med op til 2-3 forsøg, før problemet er løst. Bliver problemet ikke løst inden for rimelig tid, har kunden krav på at få pengene tilbage for reparationen. Kunden kan eventuelt også kræve erstatning, hvis kunden kan dokumentere at have lidt et tab. Kunden kan i visse tilfælde være nødt til at betale for dele af reparationen.

Kunden kan klage over en reparation i op til tre år. Det gælder uanset, hvor gammel bilen er.

Karoline H. Thomsen

Karoline H. Thomsen

Seniorchefkonsulent

  • Direkte +45 3377 3567
  • Mobil +45 2949 4413
  • E-mail kart@di.dk

Relateret indhold