Colourbox
18.03.20 Bilbranchen Nyheder

Gyldighed på en række kort og beviser forlænges, og udlån af chauffører tillades

For at sikre vareforsyningen er der udstedt en bekendtgørelse, som forlænger gyldighedstiden på en række kort og beviser inden for vejtransportområdet.

For at forebygge chaufførmangel er der i medfør af lov om foranstaltninger mod smitsomme og andre overførbare sygdomme, og efter forhandling med transportministeren, udstedt en bekendtgørelse som forlænger gyldigheden af visse kort og beviser inden for vejtransportområdet.

Samtidig ophæves forbuddet mod chaufførudlån midlertidigt.

Gyldighedstiden på følgende kategorier af kørekort, samt beviser som udløber i perioden 1. marts til 30. april 2020 forlænges til den 31. august 2020:

 • Kørekort udstedt i medfør af bekendtgørelse om kørekort til nedenstående kategorier, samt på et kørekort til erhvervsmæssig personbefordring

  - C 1
  - C1/E
  - C
  - C/E
  - D1
  - D1/E
  - D
  - D/E

 • Chaufføruddannelsesbevis udstedt i medfør af bekendtgørelse om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport.
 • Uddannelsesbevis til fører af køretøjer til vejtransport af farligt gods udstedt i medfør af bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods.
 • Sikkerhedsrådgiverbevis udstedt i medfør af bekendtgørelse om sikkerhedsrådgivere for transport af farligt gods.

Der kan derudover uanset § 6a, stk. 1 i lov om godskørsel ske udlån af chauffører mellem virksomheder med tilladelse til godskørsel for fremmed regning efter § 1, stk. 1 i lov om godskørsel.

Dette gælder til og med 30. marts 2020.

Karoline H. Thomsen

Karoline H. Thomsen

Seniorchefkonsulent

 • Direkte +45 3377 3567
 • Mobil +45 2949 4413
 • E-mail kart@di.dk

Relateret indhold