27.03.20 Bilbranchen Nyheder

Hjælpepakke - Kompensation for faste udgifter

Folketinget er snart klar med yderligere detaljer om hjælpepakken, hvor der kan ydes kompensation for faste udgifter. Læs mere om, hvad bilforhandlere skal være opmærksom på.

Hjælpepakken mangler endnu at blive endeligt vedtaget af Folketinget. Med hjælpepakken bliver der indført en mulighed for midlertidig kompensation for virksomheders faste udgifter. Virksomheder på tværs af brancher vil kunne få kompensation.

Virksomheden skal sende en revisorpåtegnet ansøgning til Erhvervsstyrelsen via virksomhedsguiden.dk. (På samme side, hvor der kan søges om f.eks. lønkompensation). Virksomheden vil kun kunne søge kompensation én gang i perioden, og ansøgningen skal gælde for hele perioden (9. marts – 8. juni 2020) med udgangspunkt i et samlet estimat for virksomhedens omsætningsnedgang i forhold til samme periode i 2019.

Vær som bilforhandler opmærksom på følgende:

  • Omsætningsnedgangen skal være mindst 40 %.
  • Der ydes kompensation til dækning af dokumenterbare, faste udgifter. De faste udgifter defineres nærmere i en bekendtgørelse.
  • Ved ansøgningen skal virksomheden sandsynliggøre, at omsætningsnedgangen skyldes forhold som følge af COVID-19.
  • Den udbetalte kompensation efterreguleres, hvis virksomheden ender med en højere eller lavere omsætningsnedgang, eller højere eller lavere faste udgifter.

Udgifter til revisors bistand med udarbejdelse af revisionserklæringer for den enkelte ansøger kan dækkes med 80 pct., såfremt en ansøgning udløser kompensation. Virksomheder kan godt benytte forskellige ordninger til kompensation af forskellige omkostninger samtidigt, f.eks. lønkompensation og kompensation for faste udgifter.

I forhold til opgørelse af omsætningsnedgang, vil der blive fastlagt særlige regler for nystartede virksomheder. Tilsvarende forventes for f.eks. fusionerede virksomheder eller der i øvrigt er nogle atypiske forhold. Dansk Industri afventer også afklaring af om ordningen vil være på koncernniveau, pr. regnskabsenhed, på det enkelte CVR-nr. eller noget andet.

Hvis I har spørgsmål vedrørende muligheden for kompensation for faste udgifter kan I henvende jer til chefkonsulent, Niels Bruun.

Niels Bruun
Skrevet af:

Niels Bruun

Niels Bruun

Niels Bruun

Chefkonsulent

  • Direkte +45 3377 3078
  • Mobil +45 5213 2388
  • E-mail nibr@di.dk

Relateret indhold