20.03.20 Bilbranchen Nyheder

Hjælpepakke til danske virksomheder

Regeringen og resten af Folketinget blev den 19. marts enige om en historisk stor hjælpepakke, der kommer tusindvis af virksomheder og arbejdspladser til undsætning. Hjælpepakken kan også bruges i bilbranchen.

Selvom omsætningen falder, har virksomhederne stadig faste udgifter. De faste udgifter er f.eks. husleje, renteudgifter og uopsigelige kontraktbundne udgifter i den periode (f.eks. leasing), hvor virksomhederne er udsat for en stor omsætningsnedgang. Med hjælpepakken bliver indført en midlertidig kompensation for virksomheders faste udgifter under vise betingelser. Virksomheder på tværs af brancher vil kunne få kompensation.

Hvornår kan virksomheden få kompensation:

  • Virksomheden skal have haft et fald i omsætningen på det danske marked på mere end 40 %.
  • Kompensationen udgør mellem 25 % og 80 % af de faste udgifter, afhængig af faldet i omsætningen.
  • Kompensation dækker op til tre måneder i perioden 9. marts – 9 juni 2020.
  • Den forventede omsætningsnedgang opgøres for hele eller dele af perioden fra den 9. marts 2020 til 9. juni 2020 med reference til samme periode i 2019.

Virksomheden kan ansøge om kompensation ved at sende en revisorpåtegnet opgørelse over sine faste udgifter de tre foregående måneder.

Dansk Industri er ved at afklare en række tvivlsspørgsmål. Svaret på disse spørgsmål vil blive meldt ud i starten af næste uge. Bilbranchen vil være i dialog med kollegaerne i Dansk Industri om tvivlsspørgsmål, der er relevante for Bilbranchen.

Udover kompensation for faste udgifter, så indføres en garantiordning for SMV’er og større virksomheder, der oplever drifts- eller omsætningstab på mere end 30 %.

Hvis I har spørgsmål vedrørende muligheden for kompensation eller garantiordningen, kan I henvende jer til chefkonsulent Niels Bruun.

Faktaark: Hjælpepakke til dansk økonomi

Faktaark
Niels Bruun

Niels Bruun

Chefkonsulent

  • Direkte +45 3377 3078
  • Mobil +45 5213 2388
  • E-mail nibr@di.dk

Relateret indhold