Getty Images
17.03.20 Bilbranchen Nyheder

Kan kunder annullere en handel pga. corona-situationen?

Den igangværende internationale sundhedskrise kan for nogen kunder blive en uventet økonomisk udfordring. Nogle kunder vil måske ønske at annullere en indgået handel.

Den alt overvejende hovedregel er, at kunden er forpligtet af aftalen om bilkøbet, hvis aftalen/slutsedlen er ubetinget og indgået på bilforhandlerens salgslokation.

I helt særlige og ekstraordinære situationer kan en aftalepart påberåbe sig force majeure og dermed uden at blive erstatningsansvarlig undlade at opfylde en aftale til tiden eller i det hele taget. Alene det forhold, at vi har en sundhedskrise, er ikke i sig selv force majeure; det kræver en konkret vurdering af hver enkelt situation. Kunder der har underskrevet bindende slutsedler, kan dermed ikke uden videre ”trække force majeure-kortet”. Der er tre betingelser, der skal være opfyldt for at blive ansvarsfri: 

  1. Det er en betingelse, at det er umuligt for kunden at opfylde aftalen. At man har udsigt til at blive opsagt eller er blevet opsat eller hjemsendt uden løn, medfører ikke i sig selv, at det vil blive umuligt at opfylde aftalen. Kunden har pligt til at afsøge alle muligheder for at opfylde aftale, herunder et familielån, at lægge lån om, at forhandle en længere løbetid på billånet osv. At et billån bliver dyrere, fordi kunden ikke er i stand til at betale så store afdrag som først antaget er ikke det samme, som at det er umuligt at opfylde købsaftalen.
  2. Det er også en betingelse for at dække sig ind under force majeure, at kunden ikke, da handlen blev indgået, havde mulighed for forudse, at coronavirus og følgerne heraf ville forhindre opfyldelse af aftalen eller handlen. Hvis aftalen er indgået før WHO’s officielle erklæring af coronavirus som en international sundhedskrise, vil betingelsen være opfyldt. Hvis handlen først er indgået efter dette tidspunkt, burde kunden have forudset, at problemer med at købe bil kunne opstå. Betingelsen om, at force majeure skal være upåregnelig, er i så fald formentlig ikke opfyldt.
  3. Sidst skal kunden også sørge for på et så tidligt tidspunkt som muligt at informere sælger om, at det kan blive et problem at opfylde aftalen. Kunden kan med andre ord ikke bare lade som ingenting og så når bilen er klar til levering annullere med henvisning til force majeure.

Når det er sagt, så vær dog også opmærksom på at udvise konduite, så det sikres, at så mange kunder som muligt får mulighed for at hente og betale for de biler, de har købt – f.eks. ved at udskyde leveringstiden, indgå aftale om en billigere bil i stedet eller andre løsninger, der kan få enderne til at nå sammen. Det vil formentlig for de fleste bilforhandlere være et mindre tab, at forrente købesummen i en kortere periode end at skulle ud i ankenævns- eller retssager for at få erstatning, med den procesrisiko det indebærer, hos en kunde der i sidste ende måske slet ikke kan betale erstatning.

Karoline H. Thomsen

Karoline H. Thomsen

Seniorchefkonsulent

  • Direkte +45 3377 3567
  • Mobil +45 2949 4413
  • E-mail kart@di.dk

Relateret indhold