23.03.20 Bilbranchen Nyheder

Konkurrencereglerne beskytter også i krisetider

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen skitserer, hvordan konkurrenceloven vil blive håndhævet under sundhedskrisen.

COVID-19 og dens mange følgevirkninger medfører flere opfordringer til at stå sammen og tage kollektivt ansvar for at begrænse skadevirkningerne. Rigtig mange virksomheder tager aktivt del i håndteringen af krisen og viser samfundssind. Det er positivt og mange tiltag vil kunne gennemføres uden at virksomhederne kommer i konflikt med konkurrencereglerne. Det kan synes oplagt for virksomheder at samarbejde i forsøget på at afbøde de negative følger for både dem selv og resten af samfundet. Det er positivt, at virksomheder udviser samfundssind og tager aktiv del i håndteringen af krisen. Det vil i mange tilfælde også kunne gøres uden, at virksomhederne kommer i konflikt med konkurrencereglerne.

Samarbejder og priser
Virksomheder kan lovligt hver for sig træffe en lang række beslutninger, som kan afhjælpe den aktuelle situation. F.eks. vil de fleste leverandører uden problemer kunne fastsætte maksimumpriser for deres produkter, sådan at senere omsætningsled ikke kan udnytte en eventuel akut mangelsituation til at sætte priserne højt.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen er klar over, at det i nogle tilfælde ikke rækker langt nok at handle på egen hånd. Der kan således være områder, hvor de problemer, der opstår på grund af COVID-19, ikke kan løses på anden måde end ved fælles tiltag – fordi det ellers vil gå ud over forbrugerne og forsyningssikkerheden. Det kan f.eks. være nødvendigt med et samarbejde for at sikre et stabilt udbud af kritiske værnemidler, for at sikre forsyningen af varer til alle forbrugere eller for at begrænse smitterisikoen. Der ses i denne tid eksempler på, at virksomheder er gået sammen om at sikre fælles tiltag for medarbejderes og kunders sikkerhed og for at undgå hamstring.

Sådanne samarbejder vil oftest ikke være problematiske i forhold til konkurrencereglerne – enten fordi de slet ikke begrænser konkurrencen, eller fordi de indebærer effektivitetsgevinster for forbrugerne, der overstiger de negative virkninger fra en eventuel begrænsning af konkurrencen. Det er naturligvis vigtigt, at sådanne samarbejder begrænses til den periode, hvor det er nødvendigt, og ikke går længere end, hvad der kræves for at opnå formålet.

Når styrelsen prioriterer sine sager, vil der blive taget hensyn til, om der foreligger sådanne beskyttelseshensyn ved et samarbejde, og om der ikke har været anden vej udenom. Styrelsen vil ikke aktivt forfølge sager om nødvendige og midlertidige samarbejder, der forfølger sådanne formål.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen vil omvendt være særlig på vagt overfor samarbejder, der udnytter den nuværende alvorlige situation. Det kan f.eks. være virksomheder, der koordinerer priser, aftaler begrænsninger i produktionen, deler markeder mellem sig eller udveksler forretningsstrategier og på den måde stiller forbrugere eller andre virksomheder i en vanskeligere situation.

De samarbejder truer konkurrencen på både kort og lang sigt og kan føre til uoprettelig skade for markederne og forbrugerne. Skaden ved et konkurrenceskadeligt samarbejde kan således være større i en krise, fordi mange forbrugere og virksomhedskunder i forvejen står i en mere sårbar situation. Desuden kan det skadelige samarbejde gøre det vanskeligere at genskabe sunde og effektive markeder, når krisen er overstået.

Det samme gælder, hvis en dominerende virksomhed udnytter krisen til at misbruge sin styrke over for andre, f.eks. ved at sætte prisen på kritiske produkter urimeligt højt. Styrelsen vil derfor særligt prioritere sager, hvor disse forhold gør sig gældende.

Konkurrencereglerne er med til at sikre en såkaldt ’level playingfield’ – ensartede konkurrencevilkår – mellem virksomhederne. Det formål er i høj grad relevant også i en periode, hvor virksomhederne og økonomien som helhed er i en vanskelig situation.

Læs mere her

kfst.dk
Karoline H. Thomsen

Karoline H. Thomsen

Seniorchefkonsulent

  • Direkte +45 3377 3567
  • Mobil +45 2949 4413
  • E-mail kart@di.dk

Relateret indhold