Getty Images
27.03.20 Bilbranchen Nyheder

Midlertidig undtagelse på køre- og hviletidsområdet for både national og international godstransport

Fra den 26. marts til og med den 11. april 2020 omfatter den midlertidige undtagelse i forbindelse med ugehvil både international og national godstransport.

For at forebygge chaufførmangel i forbindelse med corona-krisen er der på køre- og hviletidsområdet meddelt en midlertidig undtagelse i medfør af artikel 14, stk. 2, i forordning (EF) nr. 561/2006 (køre- og hviletidsforordningen) med følgende indhold:

”I perioden fra den 13. marts 2020 til og med den 11. april 2020 er reglerne om ugehvil - dvs. om afholdelse af det såkaldte regulære ugehvil på mindst 45 timer og reducerede ugehvil på mindst 24 timer, jf. køre- og hviletidsforordningens artikel 8, stk. 6, sat ud af kraft for al national godstransport i Danmark.

Fra den 26. marts 2020 til og med den 11. april 2020 er reglerne om ugehvil sat ud af kraft både for international og national godstransport i Danmark”.

I perioden for den midlertidige undtagelse
Er man en af de omfattede chauffører, vil man frem til og med den 11. april 2020 kunne undlade at afholde ugehvil, uanset om der er tale om det regulære ugehvil på mindst 45 timer eller det reducerede ugehvil på mindst 24 timer. 

Selvom man ikke behøver at afholde ugehvil, skal man fortsat overholde de øvrige køre- og hviletidsregler – altså reglerne om køretid, afholdelse af pause og daglig hviletid.

Efter udløbet af perioden for den midlertidige undtagelse 
Når vi har passeret den 11. april 2020, skal man holde ugehvil igen, og dette ugehvil skal afvikles i overensstemmelse med køre- og hviletidsforordningens artikel 8, stk. 6.

Ugehvilet vil således skulle afholdes i tidsrummet mellem mandag kl. 00:00 og søndag kl. 24:00. Hvor langt og hvornår man skal afholde dit næste ugehvil vil i øvrigt afhænge af længden af og tidspunktet for dit senest afholdte ugehvil.

Ugehvil, man har undladt at afholde i perioden for den midlertidige undtagelse, skal ikke kompenseres med tilsvarende hvil efter periodens udløb.

Karoline H. Thomsen

Karoline H. Thomsen

Seniorchefkonsulent

  • Direkte +45 3377 3567
  • Mobil +45 2949 4413
  • E-mail kart@di.dk

Relateret indhold