Foto: GettyImages

Dansk Industri
30.03.20 Bilbranchen Nyheder

Perioden med afbrudte frister for fusionskontrol forlænges

Erhvervsministeren har udstedt en ændringsbekendtgørelse, som forlænger den periode, hvor fristerne for fusionskontrol er afbrudt. Fristerne vil herefter være afbrudt til den 18. maj.

Når virksomheder ønsker at gennemføre en større fusion, skal Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen kontrollere, at fusionen ikke vil hæmme konkurrencen væsentligt til skade for konkurrenter og forbrugere. Styrelsen har en lovbestemt periode til at godkende eller forbyde fusionen.

Som følge af de foranstaltninger, der har været nødvendige for at forebygge og inddæmme udbredelsen af COVID-19, er de frister, som Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har til at behandle en fusion, ekstraordinært afbrudt i perioden fra og med den 18. marts 2020 til og med den 18. maj 2020. For godt en uge siden blev fristerne afbrudt i 14 dage, og det er den periode, der nu er forlænget. Det drejer sig konkret om fristerne i konkurrencelovens paragraf 12 d stk. 1-5. Styrelsen arbejder naturligvis for, at de normale frister så vidt muligt alligevel overholdes.

Afbrydelsen af fristerne fremgår af ”Bekendtgørelse om fravigelse af forpligtelser for det offentlige og privates rettigheder over for det offentlige på erhvervsministerens område som følge af foranstaltninger m.v. efter lov om foranstaltninger mod smitsomme sygdomme og andre overførbare sygdomme”.

Når Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen behandler en fusion, er styrelsen afhængig af at kunne indhente oplysninger fra tredjeparter, f.eks. kunder og konkurrenter til de fusionerende virksomheder. Der kan være tale om omfattende undersøgelser, hvor både parterne i fusionen, virksomheder i branchen og forbrugere skal høres.

Den særlige situation med COVID-19 indebærer imidlertid, at både styrelsen og fusionens parter vil være udfordrede. Det samme gælder kunder og konkurrenter, som spiller en vigtig rolle i styrelsens markedsundersøgelser. Det er derfor sandsynligt at konkurrencelovens eksisterende frister ikke kan opfyldes i nogle sager. Det medfører risiko for, at en fusion, der skulle have været godkendt, forbydes, eller en fusion, der skulle have været forbudt, godkendes.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen opfordrer, som hidtil, virksomheder, der ønsker at fusionere, til at tage kontakt til styrelsen i god tid. Desuden vil styrelsen naturligvis arbejde for, at de normale frister så vidt muligt alligevel overholdes.

Karoline H. Thomsen

Karoline H. Thomsen

Seniorchefkonsulent

  • Direkte +45 3377 3567
  • Mobil +45 2949 4413
  • E-mail kart@di.dk

Relateret indhold