Getty Images
23.04.20 Bilbranchen Nyheder

Forbrugerklagenævnet afgør principiel sag om producentgaranti

En fejlbehæftet vare kan ombyttes til en model med brugte dele, når det fremgår af garantibestemmelserne. Det har Forbrugerklagenævnet afgjort i en principiel sag om forbrugernes rettigheder, hvis der opstår en fejl på produktet, som er dækket af producentens garanti.

Hvis der opstår en fejl på en genstand, som er dækket af en producentgaranti eller en fabriksgaranti, vil garantibestemmelserne være afgørende for, hvad køber har ret til. Det viser en ny afgørelse fra Forbrugerklagenævnet.

Her fik forbrugeren ikke medhold i, at han havde krav på at få byttet en defekt computer til en fabriksny, når fejlen var dækket af garantien. Det fremgik af producentens garantibestemmelser, at der ved fejl i materialer og kvalitet kunne byttes til en genanvendt enhed – en såkaldt ”refurbished” model. Da det er frivilligt, om en producent vil tilbyde køber en garanti, kan producenten derfor i høj grad selv vilkårene for garantien. Hvis der opstår en fejl på produktet, efter den to årige reklamationsret er udløbet, men i garantiperioden, vil garantibestemmelserne derfor være afgørende for, hvad køber har ret til.

I sagen fra Forbrugerklagenævnet klagede forbrugeren et par år efter købet over, at computerens batteri afladede for hurtigt, og han sendte den derfor til reparation i henhold til den producentgaranti, som han havde fået ved købet. Virksomheden ombyttede computeren til en anden, tilsvarende computer. Et år senere klagede forbrugeren over, at den ombyttede computer havde en endnu dårligere batteritid end den oprindelige. Han sendte derfor computeren til reparation, men kort tid efter sendte virksomheden computeren retur til forbrugeren. I forbindelse med klagesagen havde virksomheden oplyst, at den ombyttede computer var ”refurbished” og indeholdt brugte dele. Forbrugeren ønskede at få en fabriksny computer med to års produktgaranti under henvisning til, at computeren var mangelfuld, fordi den var ”refurbished”.

Forbrugerklagenævnet vurderede, at virksomheden ud fra, hvad der stod i garantibestemmelserne, havde ret til at ombytte til en refurbished computer. Nævnet lagde blandt andet vægt på, at det efter dansk ret ikke påhviler producenter en pligt til at udstede en produktgaranti, og at indholdet af garantien derfor er afgørende for, hvilke beføjelser forbrugeren kan påberåbe sig over for virksomheden. Derudover har Forbrugerklagenævnets sagkyndige vurderet, at computerens batteriforbrug var normalt, og at computeren derfor ikke var mangelfuld i forhold til det, forbrugeren oprindeligt havde klaget over.

Hvis der opstår en fejl på et produkt, anbefaler Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen generelt, at man først undersøger, om fejlen på varen er dækket af den lovpligtige toårige reklamationsret. Reklamationsretten dækker alle fejl, der var til stede, eller hvor årsagen til fejlen var til stede, da forbrugerne fik varen leveret. Hvis fejlen er dækket af reklamationsretten, vil man – hvis produktet skal ombyttes – have krav på en fabriksny vare, hvis produktet er købt som helt nyt.

Bilbranchen bemærker til afgørelsen, at ombytning meget sjældent er relevant ved bilkøb. For det første er det kun biler, der er købt som nye, der kan ombyttes. For det andet vil en ombytning som alt overvejende hovedregel påføre sælger uforholdsmæssig omkostninger, hvorfor køber må nøjes med at ophæve købet. Der er erindres i denne forbindelse om, at der ved ombytning efter praksis ved EU-domstolen ikke kan ske fradrag for de kilometer, køber har kørt i bilen, sådan som det er praksis ved en ophævelse af købet.

Hvad er en garanti?

  • Mens den toårige reklamationsret er en lovfæstet ret, forbrugere har, er det frivilligt for virksomheden, om den vil tilbyde køber en garanti på produktet.
  • Virksomheden bestemmer selv, hvor omfattende garantien skal være, f.eks. om den skal gælde hele eller kun dele af produktet.
  • Virksomheden bestemmer også, hvis der er særlige vilkår knyttet til garantien, f.eks. hvad køber har ret til, hvis produktet skal repareres.
  • Garantien erstatter ikke den toårige reklamationsret.
  • Hvis en fejl på produktet er dækket af reklamationsretten, vil man – hvis produktet skal ombyttes – have krav på en fabriksny vare, hvis produktet er købt som helt nyt. Hvis fejlen er dækket af en producent- eller fabriksgaranti, vil garantibestemmelserne være afgørende for, hvad køber har ret til.
  • Garantien skal være på dansk, hvis markedsføringen er på dansk.

Kilde: Den offentlige forbrugerportal, forbrug.dk

Karoline H. Thomsen

Karoline H. Thomsen

Seniorchefkonsulent

  • Direkte +45 3377 3567
  • Mobil +45 2949 4413
  • E-mail kart@di.dk

Relateret indhold