20.04.20 Bilbranchen Nyheder

Justering af hjælpepakkerne er godt for bilbranchen

Regeringen og resten af Folketinget er den 18. april blevet enige om en række justeringer af hjælpepakkerne. Justeringerne er også gode for bilbranchen. Justeringerne vil blive gennemgået på webinaret mandag den 20. april 2020 klokken 13:00-14:00.

Med hjælpepakken om kompensation for faste omkostninger blev der indført en midlertidig kompensation for virksomheders faste udgifter. Virksomheder på tværs af brancher vil kunne få kompensation. Med justeringerne er mulighederne for kompensation blevet udvidet, og de er til gavn for Bilbranchens medlemmer.

Hvad er ændret i hjælpepakken om faste omkostninger: 

  • Det er ændret, så virksomheden kun skal have et fald i omsætningen på 35 % - mod tidligere 40 %.
  • Der er sket en udvidelse, så kompensation også dækker en måned mere fra 9. juni - 8. juli 2020. Hidtil dækkede kompensation perioden 9. marts - 8 juni 2020.
  • Begrænsningen i muligheden for kompensation, hvis virksomheden i 2019 havde underskud bliver justeret, så der sættes et loft på, hvor meget der kan justeres. Hvis virksomhedens underskud i 2019 skyldes ekstraordinære omstændigheder, og virksomheden i tidligere år havde overskud, kan der i øvrigt ses bort fra underskuddet.

Virksomheder vil skulle ansøge særskilt om kompensation for perioden 9. juni - 8. juli 2020.

Bilbranchen vil løbende orientere, når der er nyt vedrørende de nye justeringer af hjælpepakkerne. Bilbranchen er i dialog med kolleger i det øvrige DI om tvivlsspørgsmål, der er relevante for vore medlemmer.

Husk også, at Bilbranchens medlemmer mandag den 20. april 2020 kl. 13:00-14:00 kan deltage i et webinar om hjælpepakken om kompensation for faste udgifter med chefkonsulent Niels Bruun (du skal være logget ind for at kunne læse nyheden og se linket til webinaret).

Gå til nyhed om webinaret

Kompensation for faste udgifter
Niels Bruun
Skrevet af:

Niels Bruun

Niels Bruun

Niels Bruun

Chefkonsulent

  • Direkte +45 3377 3078
  • Mobil +45 5213 2388
  • E-mail nibr@di.dk

Relateret indhold