Fotokredit: Enghave Motor
23.04.20 Bilbranchen Nyheder

Sidemonterede nummerplader på motorcykler

Fra og med den 1. maj 2020 er det kun tilladt at montere en nummerplade på siden af en motorcykel, hvis Motorstyrelsen konkret har givet dispensation hertil.

Den tidligere praksis, hvorefter nummerpladen uden dispensation - men under visse nærmere betingelser - kunne monteres på siden af en motorcykel, var ikke i overensstemmelse med de gældende regler om placering af nummerplader. Derfor vil det pr. 1. maj 2020 som hovedregel ikke være tilladt at montere en nummerplade på siden af en motorcykel eller anvende en motorcykel, som allerede har fået monteret en nummerplade på siden. Se dog neden for for så vidt angår motorcykler, der allerede er blevet synet med en sidemonteret nummerplade.

Motorstyrelsen vil, hvis særlige grunde taler derfor, kunne dispensere fra forbuddet mod en sidemonteret nummerplade. En særlig grund vil navnlig kunne foreligge, hvis den pågældende type motorcykel fra fabrikken er konstrueret og produceret således, at nummerpladen ikke kan monteres bag på motorcyklen. I praksis kan det via motorcyklens EU-typegodkendelse påvises, om den er EU-typegodkendt med en nummerpladeholder placeret på siden af motorcyklen. Ved dispensationsansøgningen kan f.eks. vedhæftes en erklæring fra motorcykelfabrikanten eller dennes repræsentant om, at motorcyklen er EU-typegodkendt med sidemonteret nummerpladeholder.

Hvis Motorstyrelsen meddeler dispensation, skal oplysningen herom i forbindelse med et syn indsættes i Motorregistret som en oplysning om "Dispensation", og i feltet "Dokumentationsreference" anfører synsvirksomheden teksten "Dispensation til sidemonteret nummerplade".

Monteringsfladen for nummerpladen bag på køretøjet skal være udformet således, at hele nummerpladen kan anbringes inden for de to parallelle lodrette planer i længderetningen gennem køretøjets yderpunkter uden hensyntagen til førerspejle. Monteringsfladen må ikke i sig selv udgøre køretøjets yderpunkter. Der stilles således ikke krav om, at nummerpladen skal være placeret centreret bag på køretøjet så længe nummerpladen er placeret bagerst på motorcyklen.

Hele nummerpladen skal være synlig i en vinkel på 30 grader til hver side, 15 grader opad og 0 grader nedad. Dette krav gælder også, selv om Motorstyrelsen meddeler dispensation til at placere nummerpladen på siden af motorcyklen.

Motorcykler som er synet med en sidemonteret nummerplade
I perioden fra den 31. januar 2017 og indtil Motorstyrelsens ændring af praksis den 1. maj 2020, er der synet flere motorcykler med sidemonterede nummerplader. Det er Motorstyrelsens vurdering, at disse motorcykler fortsat kan anvendes og forblive indregistreret, uanset at motorcyklerne har en sidemonteret nummerplade. Det understreges, at dette kun er tilladt for de motorcykler, som i perioden fra den 31. januar 2017 til og med den 1. maj 2020 er blevet synet med en sidemonteret nummerplade, og som ikke er blevet synet igen efter den 1. maj 2020.

Motorcykler med sidemonteret nummerplade, der er nyindregistreret i perioden fra den 31. januar 2017 til og med den 1. maj 2020, kan fortsat anvendes og forblive indregistreret indtil næste syn. Hvis man ønsker at beholde sin nummerplade sidemonteret, så skal der søges om dispensation for dette.

Motorcykler med sidemonteret nummerplade, der er synet i perioden fra den 31. januar 2017 til og med den 1. maj 2020, skal have nummerpladen omplaceret til bagerst på senest inden næste syn. Hvis nummerpladen ikke ønskes omplaceret, så skal der søges dispensation for dette.

Motorcykler med sidemonteret nummerplade, der tidligere har fået en dispensation, beholder dispensationen og skal derfor ikke omplacere nummerpladen til bagerst på motorcyklen.

Generelt
Ansøgning om dispensation for en sidemonteret nummerplade kan sendes til Motorstyrelsen via mailadressen motorst@motorst.dk. I emnefeltet angives: "Dispensation til sidemonteret nummerplade". Er der tale om en motorcykel, som i perioden den 31. januar 2017 til og med den 1. maj 2020 er blevet synet med en sidemonteret nummerplade, er det ikke nødvendigt at ansøge om dispensation for perioden frem til næste syn. Oplysningerne om dato for seneste syn fremgår af Motorregistret.

Motorcykler, der er synet i perioden den 31. januar 2017 til og med den 1. maj 2020 med sidemonteret nummerplade, skal ansøge om dispensation, hvis de også efter motorcyklens næste syn fortsat ønsker nummerpladen monteret på siden. 

Motorstyrelsen koordinerer ovenstående med Færdselsstyrelsen, så synsvirksomhederne bliver orienteret om ændringen.

Karoline H. Thomsen

Karoline H. Thomsen

Seniorchefkonsulent

  • Direkte +45 3377 3567
  • Mobil +45 2949 4413
  • E-mail kart@di.dk

Relateret indhold