Getty Images
28.04.20 Bilbranchen Nyheder

Vejledning om mandskabsvognes indretning og anvendelse

En mandskabsvogn er fritaget for registreringsafgift, hvis den er indrettet på en bestemt måde og bruges efter særlige regler. Vejledningen beskriver reglerne for indretning og kørsel samt konsekvenser ved overtrædelse.

Motorstyrelsen har udarbejdet en vejledning om mandskabsvogne for at gøre det lettere for ejere og brugere at efterleve reglerne på området.

Betingelser for afgiftsfritagelse:

 • Mandskabsvognen skal utvivlsomt være konstrueret og særligt indrettet til at transportere mandskab og materiel.
 • Mandskabsvognen skal være en varebil med bagsædearrangement. Det vil typisk være en bil med dobbeltkabine.
 • Personkabinen skal kunne transportere mindst fire personer, og der skal være minimum ét sæde bag forsæderne.
 • Kabinen skal være adskilt fra vareladet eller varerummet.
 • Vareladet eller varerummet skal have et større flademål end personkabinen.
 • Virksomhedens navn eller logo skal stå tydeligt på mandskabsvognen. Bogstaverne skal være minimum fem centimeter høje.
 • Mandskabsvognen må kun bruges til transport til og fra virksomhedens arbejdspladser af materiel, værktøj og materialer.
 • Mandskabsvognen må kun bruges til transport til og fra virksomhedens arbejdspladser af personer, der arbejder i ejerens eller brugerens virksomhed.
 • Mandskabsvognen må ikke bruges til privat personbefordring.
 • Mandskabsvognen må ikke markedsføres som en personbil (stationcar eller lignende).

Tilladte typer kørsel i en mandskabsvogn:

 • Kørsel mellem virksomhedens adresse og en byggeplads, hvor virksomheden skal udføre arbejde.
 • Kørsel mellem virksomhedens adresse og et byggemarked for at hente materiale, som skal bruges til at udføre virksomhedens opgaver.
 • Kørsel mellem virksomhedens adresse og et midlertidigt arbejdssted, hvor virksomhedens kerneopgaver udføres på en ekstern adresse, og mandskabet bliver transporteret i virksomhedens erhvervsmæssige interesse.

Mandskabsvogne må ikke bruges til privat kørsel
Det er ikke tilladt at bruge en mandskabsvogn til kørsel mellem virksomheden og den private bopæl. Der kan dog forekomme tilfælde, hvor en sådan kørsel kan anses som erhvervsmæssig. Eksempelvis, hvor køretøjet normalt bliver brugt til kørsel direkte fra en medarbejders private bopæl og til arbejdspladserne. I sådanne tilfælde er det forudsat, at der er en betydelig afstand (f.eks. til en anden by eller landsdel) fra den privates bopæl til virksomhedens adresse. En sådan brug af køretøjerne vil normalt forudsætte, at der på den private adresse er et mindre lager af materiel og/ eller materialer.

For ansatte omfattet af en vagtordning er det dog tilladt, at bilen bliver taget med til privatadressen. Det er en forudsætning, at vagtordningen er af en sådan karakter, at den også kan medføre brug af mandskabsvognen. Opsamling og afsætning af personer, der arbejder i virksomheden, på vej til og fra arbejdspladsen vil være tilladt, også selv om der er tale om lidt større afvigelser fra ruten. Egentlig afhentning og afsætning på personens bopæl beliggende langt fra ruten, bliver derimod anset for privat personbefordring.

Personer, der arbejder i ejerens eller brugerens virksomhed
Afgørelsen af, om den pågældende person kan anses for at arbejde i ejerens eller brugerens virksomhed, vil altid bero på en samlet bedømmelse og vurdering af:

 • Den pågældende persons virke
 • Forholdet mellem den, der udfører arbejdet og den, for hvem det udføres, herunder adgangen til at fastsætte generelle eller konkrete instrukser for arbejdets udførsel, herunder tilsyn og kontrol.
 • Om det er i virksomhedens erhvervsmæssige interesse, at personen transporteres i mandskabsvognen.

Se eksempler på personer der mere løst er tilknyttet virksomheden her.

Konsekvenser ved forkert indretning eller anvendelse
Hvis man f.eks. bliver stoppet i en kontrol, og det kan konstateres, at betingelserne for indretning eller anvendelse ikke er opfyldt, vil der blive opkrævet registreringsafgift efter reglerne for personbiler.

Karoline H. Thomsen

Karoline H. Thomsen

Seniorchefkonsulent

 • Direkte +45 3377 3567
 • Mobil +45 2949 4413
 • E-mail kart@di.dk

Relateret indhold