Fotokredit: Getty Images
25.05.20 Bilbranchen Nyheder

Batteriets kapacitet og rækkevidde i elbiler

Ved køb af elbiler er rækkevidden vigtig for kunden. Derfor lægger kunderne meget vægt på de tal, der er oplyst om rækkevidden. Forhandlere skal samtidig ikke straffes for at videregive tal baseret på internationale standarder. Bilbranchen har set flere sager, hvor kunden klager over, at den faktiske rækkevidde ikke svarer til det oplyste. Bilbranchen afventer stadig de første afgørelser fra Ankenævn for biler om elbilers rækkevidde.

Elbilernes rækkevidde opgøres på samme måde som med benzinforbrug ved hjælp af nogle normer. Den 1. september 2018 erstattede WLTP-normen (Worldwide Harmonized Light Vehicle Test Procedure ) den gamle NEDC-norm. Den nye norm har den fordel, at den måler bilerne på en mere realistisk måde. Den giver altså et mere retvisende billede af, hvad elbilers rækkevidde er.

De fleste bilister kører under 50-100 km. om dagen i deres bil. Det kan de fleste elbiler sagtens klare på en opladning. Når de har længere på arbejde eller kører en længere tur på tværs af landet for at besøge familien, får det derimod betydning, hvis elbilens faktiske rækkevidde er væsentligt under det oplyste.

Ved angivelse af rækkevidde bliver der typisk angivet nogle forbehold. Der står blandt andet ”op til”, og at rækkevidden kan afhænge af kørestil, temperatur og lignende. Uanset disse forbehold, vil bilen i nogle tilfælde ikke leve op til forventningerne.

De sager som Bilbranchen indtil nu har set vedrører rækkevidde opgjort efter NEDC-normen. Her afviger den faktiske rækkevidde mere fra normen, end efter WLTP-normen. Kunderne kan i disse sager derfor være mere tilbøjelige til at have skuffede forventninger.

Det er Bilbranchens opfattelse, at kunderne må forventes at vide, at der kan være forskel mellem den oplyste og den faktiske rækkevidde på en elbil. Hvis rækkevidden er korrekt opgjort efter gældende normer - og bilen i øvrigt ikke har fejl, der medfører en kortere rækkevidde - bør en forskel mellem den oplyste og faktiske rækkevidde ikke føre til, at bilen er mangelfuld. Anses det for en mangel, vil det føre til en situation, hvor forhandleren ikke kan videregive tal baseret på internationale standarder. Forhandlerne vil også ved hver eneste bilsalg skulle tage et forbehold i slutsedlen om rækkevidden.

Bilbranchen ser derfor frem til udfaldet af afgørelserne fra Ankenævn for biler om elbilers rækkevidde.

Bilbranchen forventer samtidig, at WLTP-normen fører til, at elbilerne i højere grad lever op til kundernes forventninger, og at forhandlere derfor modtager færre klager.

Niels Bruun

Chefkonsulent

  • Direkte +45 3377 3078
  • Mobil +45 5213 2388
  • E-mail nibr@di.dk

Relateret