Fotokredit: Colourbox
04.05.20 Bilbranchen Nyheder

Dyre biler – små fejl

Ved dyre biler skal kunden i mindre grad tåle selv små fejl. Men der er også en grænse, selv ved dyre biler. I en sag ved Ankenævn for biler havde en næsten ny Mercedes nogle små huller i sædebetrækket. Et flertal i nævnet fandt dog – bl.a. henset til bilens pris – at kunden var berettiget til et afslag.

I en sag ved Ankenævn for biler havde en kunde købt en et år gammel Mercedes for 500.000 kr. Bilen havde ved købet kørt ca. 20.000 km. Kunden klagede over, at sædebetrækket på førersædet og passagersædet rev sig løs fra en plastikknop, der holdte det på plads. Kunden var hos forhandleren flere gange, hvor sædebetrækket uden held blev undersøgt og forsøgt skiftet. Forhandleren oplyste, at sædebetrækkets konstruktion og beskaffenhed var i seriemæssig stand, og således var i overensstemmelse ved fabrikkens standarder.

Et flertal i nævnet vurderede på baggrund af de fremlagte fotos, den sagkyndiges erklæring, og henset til  bilens pris, at der var tale om en mangel. Kunden fik derfor et afslag i købesummen på 10.000 kr.

Et mindretal vurderede, at hullerne i betrækket ikke havde et omfang, der udgjorde en køberetlig mangel. Mindretallet lagde også vægt på, at det var en del af betrækkets konstruktion, og at hullerne ikke kunne ses, når man sidder i sædet. Mindretallet kunne derfor ikke give kunden medhold.

Sagen viser, at en kunde kan forvente mere af en dyr bil. Havde samme fejl vist sig på en bil til 200-300.000 kr., havde klageren nok ikke fået medhold.

Selvfølgelig kan en kunde forvente mere i forhold til design, finish og lignende, når de køber en bil til en halv eller hel million. Men der bør også en grænse. Når en klage vedrører forhold vedrørende konstruktion og design, må kunden også tåle mere, end hvis klagen vedrører funktionaliteten. I ovennævnte sag var det dog udover, hvad kunden måtte tåle. Hvad kunden kan forvente vil i sidste ende altid være en konkret vurdering.

Niels Bruun

Niels Bruun

Chefkonsulent

  • Direkte +45 3377 3078
  • Mobil +45 5213 2388
  • E-mail nibr@di.dk

Relateret