Fotokredit: Colourbox
04.05.20 Bilbranchen Nyheder

Gyldigheden på en række kort og beviser bliver forlænget

Gyldigheden på en række kort og beviser inden for vejtransportområdet forlænges yderligere.

Følgende kategorier af kørekort samt beviser, som udløber i perioden 1. marts til 30. juni 2020, bliver forlænget til den 31. oktober 2020 - dog kun til kørsel inden for Danmarks grænser:

  • Kørekort udstedt i medfør af bekendtgørelse om kørekort til følgende kategorier, samt på et kørekort til erhvervsmæssig personbefordring: C1, C1/E, C, C/E, D1, D1/E, D, D/E
  • Chaufføruddannelsesbevis udstedt i medfør af bekendtgørelse om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport
  • Uddannelsesbevis til fører af køretøjer til vejtransport af farligt gods udstedt i medfør af bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods
  • Sikkerhedsrådgiverbevis udstedt i medfør af bekendtgørelse om sikkerhedsrådgivere for transport af farligt gods
  • Kørekort udstedt i medfør af bekendtgørelse om kørekort, hvorpå det er anført, at indehaveren er godkendt til at drive virksomhed som kørelærer

Legitimationskort, udstedt i medfør af bekendtgørelse om visse personers adgang til regulering af færdslen i forbindelse med særtransporterÆndringsbekendtgørelserne træder i kraft fredag den 1. maj 2020.

Karoline H. Thomsen

Karoline H. Thomsen

Seniorchefkonsulent

  • Direkte +45 3377 3567
  • Mobil +45 2949 4413
  • E-mail kart@di.dk

Relateret indhold