02.06.20 Bilbranchen Nyheder

Dom fra Østrig – Hvad kan vi bruge den til?

En afgørelse fra domstol i Østrig gav genlyd i branchen i sidste uge – nu skal den nærlæses og vurderes

Bilbranchen har fået fat i selve afgørelsen og har sat en oversættelse af afgørelsen i gang. Dele af afgørelsen er baseret på EU-retten og er dermed relevante for fortolkning af EU-traktatens konkurrenceregler og de gældende EU-gruppefritagelser også i Danmark. Det skal naturligvis haves in mente, at afgørelser forventes anket og at hele eller dele af afgørelsen kan falde anderledes ud i en ankesag.

Når afgørelsen er oversat til dansk, vil Bilbranchen drøfte afgørelsens betydning med en ekstern advokat med stor ekspertise inden for kontrakts- og konkurrenceret, som Bilbranchen har samarbejdet med tidligere. Det skal vurderes, hvordan afgørelsen kan eller skal anvendes i Danmark.

Uanset om en ankesag vil blive stadfæstet, vil rækkevidden af afgørelsen afhænge af, om og hvordan danske forhandlere og bilimportører kan blive enige om at anvende den. Heldigvis afgøres de fleste uenigheder ved at parterne taler eller forhandler sig til rette. Her kan forhandlere og forhandlerforeninger med fordel kontakte Bilbranchen, som bistår hermed. Hvis parterne ikke kan nå til enighed, kan det imidlertid blive nødvendigt for en eller flere forhandlere at lade sagen domstolene behandle uenigheden. Også her kan og vil Bilbranchen træde til på flere måder. Det kræver dog en egentlig retlig interesse at være part i sagen – dvs. at retstvisten på konkret vis berører sagsøger.

Karoline H. Thomsen

Karoline H. Thomsen

Seniorchefkonsulent

  • Direkte +45 3377 3567
  • Mobil +45 2949 4413
  • E-mail kart@di.dk

Relateret indhold