Fotokredit: Colourbox
09.06.20 Bilbranchen Nyheder

Mere gennemsigtighed med digitale platforme

Hidtil er bilsalg primært sket, hvor parterne er mødtes fysisk. Udviklingen går dog mod, at online bilsalg fylder mere og mere. En del af dette bilsalg sker via digitale platforme. Det kan til tider dog være svært at gennemskue vilkår og priser for at bruge disse platforme. En ny lov skal gøre det mere gennemsigtigt at bruge de digitale platforme.

Digitale platforme vinder mere og mere frem, når virksomheder skal annoncere og sælge deres produkter. I bilbranchen sker det særligt via de branchespecifikke platforme som f.eks. Bilbasen.dk og Biltorvet.dk. For bilforhandlerne er det dog ikke altid lige nemt at gennemskue, hvordan platformene fungerer, og hvilke vilkår der gælder, når de annoncerer og sælger via en platform.

En undersøgelse fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen fra 2019 viser, at 57% af virksomhederne, der anvender digitale platforme, oplever uklarhed om, hvordan platformene rangerer ydelserne. Hver fjerde danske virksomhed, der anvender digitale platforme, har oplevet, at den digitale platform har ændret handelsbetingelser og vilkår uden varsel eller begrundelse.

Hvem er omfattet af reglerne?
Den nye lov regulerer forholdet mellem platformen og virksomheden (P2B). Alle platforme, der formidler salg mellem erhvervsdrivende og forbrugere (B2C) er omfattet. Rene B2B-platforme eller rene C2C-platforme er ikke omfattet af reglerne. De såkaldte hybrid platforme, hvor der både sker B2B-, B2C- og C2C-salg, er omfattet af reglerne,

Nye krav til de digitale platforme
De nye regler, der træder i kraft fra 1. juli 2020, betyder, at de digitale platforme skal efterleve en række nye krav i forhold til gennemsigtighed. Nogle af de nye krav bliver: 

  • Platformene skal begrunde begrænsninger eller suspension af erhvervsbrugerens produkter. Hvis platformen beslutter helt at fjerne erhvervsbrugeren fra platformen, skal dette varsles senest 30 dage før. Det vil bl.a. give erhvervsbrugeren mulighed for at gøre indsigelse imod og imødegå de forhold som har ført til suspension eller ophør.
  • Platforme skal oplyse om de vigtigste parametre for rangering og årsagerne til parametrenes betydning i forhold til hinanden. Hvis det er muligt at påvirke rangordningen mod betaling, skal dette også fremgå tydeligt. Det vil gøre det lettere for erhvervsbrugerne at tilpasse deres produktudbud, herunder sammenligne de forskellige platforme.
  • Store platforme - defineret som platforme med over 50 ansatte og omsætning på over 10 millioner euro - skal have et internt klagebehandlingssystem. De små platforme er fritaget fra dette. Selskaberne bag Bilbasen.dk og Biltorvet.dk opfylder begge kravene til at være ’store platforme’.
  • Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen vil blandt andet få mulighed for at indhente oplysninger om platformenes algoritmer, udarbejde sektorundersøgelser og give påbud til digitale platforme.

Fortrydelsesret ved salg via digitale platforme
Hvis et bilsalg sker via en digital platform, skal forhandleren også være opmærksom på, om forbrugeren har fortrydelsesret. Der kan læses mere om fortrydelsesret ved onlinesalg her.

Kontakt juristerne i Bilbranchen

Overvejer I som bilforhandler at iværksætte nye salgsformer, så tag gerne fat i en af juristerne i Bilbranchen med eventuelle spørgsmål.

Niels Bruun

Niels Bruun

Chefkonsulent

  • Direkte +45 3377 3078
  • Mobil +45 5213 2388
  • E-mail nibr@di.dk

Relateret indhold