Fotokredit: Colourbox
08.06.20 Bilbranchen Nyheder

Ny bekendtgørelse om anmeldelse af fusioner

Pr. 1. juli 2020 træder en ny bekendtgørelse om anmeldelse af fusioner i kraft. Den nye bekendtgørelse erstatter de gældende regler herom.

Anmeldelsesbekendtgørelsen indeholder regler for, hvordan fusioner skal anmeldes til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. Med ændringerne i bekendtgørelsen præciseres det på enkelte områder, hvilke oplysninger Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har brug for til vurdering af en fusion. De væsentligste ændringer er, at der ved en almindelig anmeldelse skal gives oplysning om, hvad der forventes at ske med virksomheden, hvis fusionen ikke godkendes og dermed ikke kan gennemføres (kontrafaktisk scenarium), oplysning om berørte markeder, data til belysning af efterspørgsels- og udbudssubstitution i det omfang, fusionsparterne har disse, samt specifikation af hvilke dokumenter, der skal indsendes sammen med anmeldelsen.

De nye regler gælder for fusioner, der anmeldes efter den 1. juli 2020. Virksomheder, der påtænker at indgive fusionsanmeldelse efter 1. juli 2020, skal derfor anvende de anmeldelsesskemaer, der er i den nye bekendtgørelse.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen er i gang med at opdatere vejledningen til anmeldelsesbekendtgørelsen. Denne forventes klar inden sommerferien.

Bkg. nr. 690 af 25. maj 2020 om anmeldelse af fusioner

Læs mere
Karoline H. Thomsen

Karoline H. Thomsen

Seniorchefkonsulent

  • Direkte +45 3377 3567
  • Mobil +45 2949 4413
  • E-mail kart@di.dk

Relateret