Fotokredit: Bilbranchen

22.06.20 Bilbranchen Nyheder

Ny praksis om, hvornår biler har en tidligere skade

Uenighed om tidligere skader er en tilbagevendende problemstilling ved Ankenævn for biler. Problemet opstår, når bilforhandleren har krydset ’nej’ til, at bilen har en ’tidligere skade’, selvom bilen har været repareret. I forhold til tidligere sager, hvor forhandlerne fik medhold, har flertallet i en ny sag ændret lidt i deres begrundelse.

Hvis en bil tidligere har haft skader, kan det påvirke bilens værdi, sikkerhed og drift. Det er derfor vigtigt for køber at vide, inden de køber bilen. I nogle slutsedler står der ’tidligere skader’, i andre står der ’større skader’.

Hidtil når Ankenævn for biler skulle vurdere, om en bil har haft en ’tidligere skade’, har flertallet primært fokuseret på skadens omfang, altså prisen for udbedring. Kun når der var tale om en skade af en vis størrelse, skulle forhandleren oplyse om det.

I en ny sag ved Ankenævn for biler så flertallet mere på typen af skade, i stedet for kun omfanget af skaden. Sagen omhandlede en bil, hvor der var krydset ’nej’ til, at der var ’tidligere skader’. Bilen havde efter et mindre trafikuheld fået omlakeret den ene bagdør og bagkofangeren. Udgiften var ifølge taksatorrapporten 14.800 kr.

Flertallet udtalte, at bilforhandleren ved at oplyse, at bilen ikke tidligere havde været skadet havde tilsikret, at bilen ikke havde haft skader, som kunne have betydning for dens funktionalitet, udseende eller pris.

På baggrund af oplysningerne i sagen lagde flertallet til grund, at bilen efter udbedringen var både funktionel og kosmetisk mangelfri, ligesom skaderne ikke havde eller vil få betydning for bilens videresalgspris. Kunden var derfor ikke berettiget til et afslag i købesummen.

I lighed med tidligere sager angav FDM i deres dissens, at det som udgangspunkt er alle tidligere skader der skal oplyses om, bortset fra helt bagatelagtige skader.

Sagen viser, at det ved salg af brugte biler fortsat er sådan at bilforhandleren ikke skal oplyse om enhver bule eller ridse, som bilen har haft. Det vil altid være en konkret vurdering, om der burde være oplyst om skaden.

Bilbranchen mener

Bruger I som bilforhandler formuleringen ’tidligere skader’ i slutsedlen, kan I overveje at ændre det til ’større skader’. Selvom der stadig kan opstå uenighed om, hvorvidt noget er en større skade, giver formuleringen anledning til færre uenigheder om, hvad der burde være oplyst om.

Er bilforhandleren i tvivl om skadens betydning og omfang, kan de – uanset formulering i slutsedlen – for en sikkerheds skyld oplyse om skaden. Ved at oplyse om skaden på den brugte bil undgår bilforhandleren, at der senere opstår uenighed om, hvorvidt der burde være oplyst herom. De skader, der ikke er pligt til at oplyse om vil ofte være uden betydning for bilens salgspris. Som forhandler mister man derfor ikke noget ved alligevel at oplyse herom. Manglende oplysning derimod nemt give utilfredse kunder og dårlig omtale, således at kunden ikke vil købe sin næste bil samme sted, og ikke vil anbefale stedet til andre.

Niels Bruun
Skrevet af:

Niels Bruun

Niels Bruun

Niels Bruun

Chefkonsulent

  • Direkte +45 3377 3078
  • Mobil +45 5213 2388
  • E-mail nibr@di.dk

Relateret indhold