Fotokredit: Skyfish
10.06.20 Bilbranchen Nyheder

Østrigsk afgørelse er nu frigivet

Afgørelsen fra Østrig, hvorefter en bilimportør skulle ophøre med forskellig praksis og økonomiske krav i strid med de konkurrenceretlige regler er nu ”ude af posen”. Afgørelsen er efter Bilbranchens oplysninger anket.

Afgørelsen er efter de oplysninger, Bilbranchen er i besiddelse af, fortsat ikke officielt offentliggjort. Bilbranchen kan dog konstatere, at en version på originalsproget samt i en sørgelig maskinoversættelse til engelsk florerer. Bilbranchen har igangsat en oversættelse til dansk, som forventes at ligge klar i begyndelsen af næste uge (uge 25). Som tidligere nævnt, skal bilimportøren ophøre med følgende forhold, som anses som misbrug af dominerende stilling: 

 • forhindringer for forhandlerens ret og mulighed for selv at fastsætte salgspriser til slutbrugere
 • bonus afhængig af kundetilfredshed
 • avance afhængig af opnået salgsmål
 • gennem importørens egne udsalgssteder at sælge biler til lavere priser end forhandlerne pga. tilskud
 • honorering af garantiarbejde som ikke dækker forhandlerens/værkstedets faktiske omkostninger
 • opkrævning af omkostninger til mystery shopping og auditering af forhandlere

Derimod fastslår afgørelsen, at importøren bl.a. var berettiget til at stille følgende krav:

 • krav om brandspecifikke investeringer
 • uforholdsmæssigt høje priser på test- og diagnoseudstyr samt størrelsen af det årlige gebyr for adgang til tekniske oplysninger
 • krav om uddannelse af forhandlerens medarbejdere samt at kræve betaling hos forhandlerne herfor.

Bilbranchen vil nu vurdere, om afgørelsen af de enkelte forhold er baseret på henholdsvis national lovgivning i Østrig eller på EU-ret. Sidstnævnte er særligt interessant for afgørelsens perspektiver i Danmark. Bilbranchen er tilfreds med, at der nu er lidt mere retspraksis til stede på et område, hvor ikke mange har modet og den økonomiske styrke til at teste lovligheden af en bilimportørs krav og praksis. Afgørelsen er - i hvert fald indtil videre - et fortolkningsbidrag, som andre forhandlere i samme situation kan bruge til støtte for deres argumentation. Scenarierne for ankesagen er dog lige så mange som tidshorisonten er lang.

Bilbranchen vil i tiden, mens ankesagen kører, gennem den europæiske alliance af bilforhandlere, AECDR, forsøge at danne sig et overblik over, i hvilket omfang der er tale om et generelt billede, som måske i nogen udstrækning kan løses gennem restriktioner i de kommende EU-gruppefritagelser frem for gennem nationale retssager på vegne af enkelte forhandlere.

Nogen husker måske også, at de Østrigske konkurrencemyndigheder allerede tilbage i 2016 udsendte en udtalelse om forholdene for autoriserede forhandlere. Ved den lejlighed pegede konkurrencemyndighederne bl.a. på, at der blev stillet urimelige investeringskrav, på uigennemsigtighed ved betaling for garantiarbejde i form af for lidt tid til udførelse af garantiarbejde, manglende betaling til fejlsøgning og bonusordninger, som var tilfældige og uden for forhandlerens kontrol. Konkurrencemyndighederne konkludere den gang, at forhandlerne arbejdede under forhold, hvor de ikke frit kunne vælge, om de ville efterleve importørens krav, da de befandt sig i en økonomisk afhængighed som følge af de investeringer, de havde foretaget. Myndighederne vurderede dengang, at der kunne være basis for at rejse en sag om misbrug af dominerende stilling, hvilket nu er sket. Der følger dog en ny omgang i ringen, før afgørelsen - forhåbentlig - bliver rigtig brugbar i andre lande og i relation til andre mærker.

Karoline H. Thomsen

Karoline H. Thomsen

Seniorchefkonsulent

 • Direkte +45 3377 3567
 • Mobil +45 2949 4413
 • E-mail kart@di.dk

Relateret indhold