02.06.20 Bilbranchen Nyheder

Sidemonterede nummerplader på motorcykler - eksempler

Flere borgere har været i tvivl om den nye praksis, og derfor offentliggør Motorstyrelsen nu eksempler på lovlig og ulovlig placering af sidemonterede nummerplader.

Motorstyrelsen har siden offentliggørelsen af nyhedsbrev om sidemonterede nummerplader på motorcykler modtaget flere henvendelser fra borgere og andre, som er i tvivl om den nye praksis, som den er beskrevet i nyhedsbrevets afsnit 3:

”Det fremgår af forordning nr. 44/2014, at monteringsfladen for nummerpladen bag på køretøjet skal være udformet således, at hele nummerpladen kan anbringes inden for de to parallelle lodrette planer i længderetningen gennem køretøjets yderpunkter uden hensyntagen til førerspejle. Monteringsfladen må ikke i sig selv udgøre køretøjets yderpunkter.

Der stilles således ikke krav om, at nummerpladen skal være placeret centreret bag på køretøjet så længe nummerpladen er placeret bagerst på motorcyklen."

Motorstyrelsen skal her præcisere, at ovenstående betyder, at en nummerplade reelt kan monteres ved et beslag, som er fæstnet på siden af motorcyklen, men at nummerpladen anses for at være placeret bagpå, hvis følgende to krav er opfyldt:

  1. Monteringsfladen for nummerpladen må ikke i sig selv udgøre motorcyklens yderpunkter i sideretningen, dvs. bredden. Når motorcyklens bredde fastlægges, medregnes førerspejle (sidespejle) ikke.
  2. Nummerpladen er placeret bagerst på motorcyklen.

Det er Motorstyrelsens opfattelse, at nummerpladen anses for at være placeret bagerst på motorcyklen, hvis nummerpladen er placeret, så den flugter med yderkanten af baghjulet (se eksempel 5 nedenfor).

Eksempler på placeringer af nummerplader
I figureksemplerne, som kan ses via linket nedenfor, vises det med farverne grøn og rød, hvad der er henholdsvis lovligt og ulovligt i forhold til placeringen af nummerpladen.

Er nummerpladens placering angivet med en grøn streg, er placeringen lovlig og kræver ikke dispensation.

Er placeringen af nummerpladen angivet med en rød streg, er placeringen ikke lovlig og vil kræve en dispensation, medmindre motorcyklen er synet med en sidemonteret nummerplade i perioden fra den 31. januar 2017 til og med den 1. maj 2020 (se afsnit 4 i nyhedsbrevet fra 22. april 2020). For disse motorcykler er placeringen lovlig indtil næste ordinære syn.

Det er under alle omstændigheder en betingelse, at nummerpladen er synlig i en vinkel på 30 grader til hver side, 15 grader opad og 0 grader nedad.

Eksempler på placering af sidemonterede nummerplader på motorcykler

Se figureksemplerne her
Karoline H. Thomsen

Karoline H. Thomsen

Seniorchefkonsulent

  • Direkte +45 3377 3567
  • Mobil +45 2949 4413
  • E-mail kart@di.dk

Relateret indhold