Fotokredit: Colourbox

26.06.20 Bilbranchen Nyheder

Telefonsalg - kend reglerne og følg dem

Telefonsalg er som udgangspunkt forbudt, undtagen for få produkter. Er forbrugeren tilmeldt Robinsonlisten, vil det altid være ulovligt at ringe til forbrugeren, medmindre forbrugeren har givet sit samtykke til opkaldet.

Telefonsalg er som udgangspunkt forbudt i Danmark, medmindre forbrugeren selv udtrykkeligt har bedt om at blive kontaktet. Det er virksomheden, som skal kunne dokumentere, at den har indhentet et personligt samtykke fra forbrugeren til at blive kontaktet, f.eks. via en konkurrence på nettet. Kan virksomheden ikke det, vil opkaldet som udgangspunkt være ulovligt. Det er derimod lovligt at ringe til en erhvervsdrivende.

Få undtagelser
Der er nogle få undtagelser, hvor sælgeren godt må kontakte forbrugeren over telefonen for at sælge noget. Det drejer sig om salg af abonnementer på aviser, ugeblade og tidsskrifter, bøger, forsikringer og abonnementer på redningstjenester og sygetransport. Hvis en forbruger også ønsker at undgå disse former for telefonsalg, skal der ske en registrering på Robinsonlisten.

Læs mere om Robinsonlisten.

Har du solgt noget over telefonen?
Har du solgt noget over telefonen, har forbrugeren krav på efterfølgende at få oplysninger om aftalen tilsendt på et varigt medium, f.eks. en e-mail. Forbrugeren har 14 dages fortrydelsesret.

Sælger du noget over telefonen til en forbruger uden dennes samtykke, er forbrugeren ikke bundet af aftalen, og har ret til omkostningsfrit at annullere denne. Har forbrugeren betalt for produktet, kan forbrugeren kontakte virksomheden og gøre krav på at få sine penge igen mod samtidig tilbagelevering af produktet til virksomheden. Forbrugeren kan dog blive bundet af aftalen, hvis forbrugeren venter for lang tid med at reagere.

Nej tak til telefonsalg og reklamer fra bestemte virksomheder
Er det kun et par enkelte virksomheder, forbrugeren ikke ønsker opkald fra, kan forbrugeren kontakte dem og meddele, at forbrugeren ikke ønsker flere opkald i fremtiden. Forbrugeren kan med fordel gøre det via e-mail. Virksomheden er forpligtet til at respektere forbrugerens valg, uanset om det meddeles skriftligt eller mundtligt. Virksomheden må ikke tage betaling for at notere, at forbrugeren ikke vil have flere henvendelser. Afmeldingen skal gælde straks, uanset om forbrugeren står på Robinsonlisten eller ej, og forbrugeren kan klage til Forbrugerombudsmanden, hvis virksomheden alligevel sender breve eller foretager opkald til forbrugeren.

Hvis virksomheden har indhentet samtykke på vegne af andre virksomheder, f.eks. en bilimportør, skal virksomheden kontakte disse og meddele, at forbrugeren ikke ønsker at modtage flere henvendelser. Dette bør gøres via e-mail, så det kan dokumenteres, at virksomheden har videregivet beskeden.

Hvis en forbruger har givet samtykke til, at en virksomhed må kontakte forbrugeren, kan samtykket ikke tilbagekaldes ved at foretage en registrering på Robinsonlisten. Det skyldes, at et samtykke altid går ”forud”.

Opkald fra analyseinstitutter, fagforeninger, religiøse foreninger, velgørenhedsorganisationer m.fl.
Forbuddet mod telefonsalg glæder kun for erhvervsmæssig aktivitet. Det betyder, at det er lovligt for analyseinstitutter, fagforeninger, religiøse foreninger, velgørenhedsorganisationer m.fl. at ringe til forbrugere, uden der er givet samtykke til det. Det gælder også, selvom forbrugeren står på Robinsonlisten. Hvis opkaldet sker som led i erhvervsvirksomhed, f.eks. med det formål at sælge et produkt, vil det dog være ulovligt at ringe til forbrugeren uden samtykke.

Kundens bil står på værkstedet – må du ringe til kunden?
Det kræver ikke et forudgående samtykke at ringe til en kunde, hvis bil står på værkstedet, for at træffe aftale om de reparationer, som skal udføres eller for at meddele kunden, at bilen er klar til afhentning. Det skyldes, at der allerede, fordi kunden har afleveret sin bil på værkstedet, er indgået en aftale om reparation/service og telefonopkaldet sker således ikke med henblik på at indgå et salg. Det vil også være lovligt uden samtykke at kontakte forbrugeren telefonisk for at følge op på en reklamation eller garantisag, som skal udføres uden vederlag, da der ikke er tale om et salg.

Karoline H. Thomsen

Karoline H. Thomsen

Seniorchefkonsulent

  • Direkte +45 3377 3567
  • Mobil +45 2949 4413
  • E-mail kart@di.dk

Relateret indhold