Fotokredit: Colourbox
09.06.20 Bilbranchen Nyheder

Værdifastsættelse af brugte biler

For god ordens skyld skal Bilbranchen orientere om reglerne for værdifastsættelse af brugte biler, der skal afgiftsberigtiges.

Den afgiftspligtige værdi for brugte køretøjer fastsættes skønsmæssigt. Den afgiftspligtige værdi er køretøjets almindelige pris (inklusiv moms, men uden registreringsafgift) ved salg til en bruger her i landet i den stand, som det skal registreres i. Den afgiftspligtige værdi af et brugt køretøj skal ansættes med udgangspunkt i prisen for et tilsvarende brugt køretøj, eller for et køretøj af så vidt muligt tilsvarende mærke og model i normalt vedligeholdt stand. I den afgiftspligtige værdi foretages fradrag eller tillæg på grundlag af en samlet vurdering af køretøjets kilometerstand, vedligeholdelsesstand, eventuelle forbedringer og øvrige beskaffenhed.

I praksis beregnes afgiften for brugte personbiler, motorcykler og varebiler på samme måde som for nye. Skalaknæk, fradrag og tillæg for udstyr mv. bliver nedsat med samme procentdel, som køretøjets værdi inklusiv afgift er ændret med sammenholdt med et tilsvarende køretøj, der er afgiftsberigtiget som nyt. Det vil sige med bilens værditab i procent. Ved beregning af afgift for brugte personbiler og motorcykler skal der dermed tages udgangspunkt i den oprindelige nypris inklusive alt udstyr og inklusive afgift sammenholdt med den nuværende handelspris/markedspris inklusive afgift.

Nypris
Kendes den oprindelige nypris på et køretøj, er det (altid) den, der skal benyttes. Alternativt sættes nyprisen på et køretøj til den pris, køretøjet må formodes at have kostet fra ny inklusiv afgiftsberigtiget ekstraudstyr. Nypris kan evt. findes her:

 • Niveaulister
 • Bilportaler
 • Importør hjemmesider mv.

Handelspris

 • Niveaulistepriser
 • Ved gennemsnit af annoncerede priser, på sammenlignelige køretøjer.
 • Den gennemsnitlige pris fratrækkes fem % i annoncefradrag. Undgå at bruge afhentnings- og ”sælges kun til engros” eller ” i kommission”- annoncer, idet de ikke afspejler den almindelige handelspris på markedet.
 • Salgspris
 • Stand: Synsvirksomhed vurderer køretøjets stand og tager fotos ved under eller over middelstand. Over middel: + fem pct. maks. 20.000 kr. Under middel: ÷ otte pct. maks. 20.000 kr. Der beregnes hverken tillæg eller fradrag for køretøjets vedligeholdelsesstand for køretøjer, som er mindre end seks måneder gamle regnet fra første registrering- eller ibrugtagningstidspunkt, uanset om det er i Danmark eller udlandet. Klargøringsfradraget på tre pct. for middel stand, maks. 8.000 kr., kan anvendes uanset køretøjets alder og er baseret på Motorstyrelsens praksis, hvorefter udgangspunktet er, at alle køretøjer er i middel stand. Denne praksis er begrundet i, at der ved sammenligning med priser for tilsvarende køretøjer bliver taget højde for mindre kosmetiske skader (småbuler og ridser mv.), der er følger af køretøjets alder og kilometertal. De køretøjer, der sammenlignes med, vil nemlig være salgsklargjorte køretøjer fra forhandlervirksomheder, som normalt er repareret for kosmetiske skader mv.
 • Særlig anvendelse: ÷ fem pct. Der beregnes ikke fradrag for køretøjets særlige anvendelse for køretøjer, som er mindre end seks måneder gamle regnet fra første registrering- eller ibrugtagningstidspunkt, uanset om det er i Danmark eller udlandet. Fradrag kun kan gives, hvis køretøjet langt overvejende har haft en særlig anvendelse, herunder skiftende chauffører. Leasing og lejlighedsvis udlejning berettiger ikke til fradraget. Det er den faktiske anvendelse af køretøjet, der er afgørende for, om der kan gives et fradrag for den særlige anvendelse. Det er derfor nødvendigt, at der fremlægges særskilt dokumentation for den faktiske anvendelse, typisk de enkelte udlejninger/udlån eller prøvekørsler. Dokumentation kan være anonymiseret og f.eks. bestå af:

  • prøvekørselsblanketter
  • kørebøger
  • lejekontrakter
  • låneaftaler eller anden registrering af brugen.

 • Stand og særlig anvendelse kan tilsammen maks. udgøre 20.000 kr.
 • Kilometer regulering (Husk dokumentation for kørte km.).
 • Ekstraudstyr under otte år: Vurder hvert køretøj om køretøjets pris, ved nedskrivning af udstyret, svarer til handels-/markedsprisen for køretøjer med samme udstyrs niveau. Personbiler og motorcykler, nedskrivningsprocent på afvigende ekstraudstyr.
 • Genopbyggede/trafikskadede minimum fem pct. Husk G2 (Godkendelsesrapport) og taksatorrapport.

Handelsprisen fastsættes den dag køretøjet anmeldes. Afgiften kan beregnes inden anmeldelse i Motorregistret under ”Beregn registreringsafgift”.

Krav til dokumentation

 • Alle bilag til værdifastsættelsen skal gemmes i fem år. Ved pristjek skal man være i stand til at dokumentere, hvordan man er kommet frem til sin værdiansættelse.
 • Beregning på handelspris og nypris.
 • Dokumentation for prisen: Niveauliste: Hvis det er et niveauliste køretøj, er det en fordel at bruge niveaulisten. Notér niveauliste nummer, år og udstyrsvariant.
 • Udsøgte annoncer, man skal kunne se hele annoncens indhold og udsøgningstidspunktet.
 • Køretøjets nypris + fabriks-/importør monteret ekstraudstyr, som der skal betales afgift af, og som køretøjet vil blive indregistreret med.
 • Kopi af oprindelig registreringsattest, for- og bagside.
 • Kopi af salgsfaktura.
 • Servicebog (kopi) til dokumentation af kilometer, evt. værkstedsregninger, tidligere synsrapport mv.
 • Andet materiale der kunne være relevant. Evt. kopi af tidligere Toldattest. 

Semiautomatisk værdifastsættelse
Motorstyrelsen har indgået en aftale med it-virksomheden Auto IT A/S om udvikling af en semiautomatisk værdifastsætter, der skal understøtte arbejdet med at værdifastsætte køretøjer og arbejdet med niveaulister. Værktøjet skal blandt andet være medvirkende til at skabe en mere ensartet sagsbehandling og gøre sagsbehandlingstiden kortere. Det nye værktøj skal blandt andet indsamle og præsentere data (bilannoncer) for sagsbehandlere i Motorstyrelsen, understøtte beregninger af afgifter, tillæg, fradrag m.v. i forbindelse med eksport af køretøjer og levere dokumentation til brugeren ift. det annoncemateriale og de beregninger, som Motorstyrelsen anvender.

Motorstyrelsens medarbejdere har så småt taget det nye værktøj i brug, men på sigt skal de omkring 1.100 selvanmeldere også kunne benytte den semiautomatiske værdifastsætter. Dermed får Motorstyrelsens medarbejdere og selvanmeldere det samme datagrundlag og det samme beregningsværktøj, når de skal værdifastsætte køretøjer. Motorstyrelsen vil senere melde ud, hvornår selvanmeldere kan få adgang til værktøjet.

Karoline H. Thomsen

Karoline H. Thomsen

Seniorchefkonsulent

 • Direkte +45 3377 3567
 • Mobil +45 2949 4413
 • E-mail kart@di.dk

Relateret indhold