Fotokredit: GettyImages

18.06.20 Bilbranchen Nyheder

Virksomheders brug af barn som influent var i strid med god markedsføringsskik

Forbrugerombudsmanden har vurderet, at ni virksomheder handlede i strid med god markedsføringsskik ved at bruge en 13-årig til markedsføring via barnets personlige profil på et socialt medie.

Barnet markedsførte virksomhedernes produkter via sin egen profil til sine følgere på et socialt medie. Virksomhederne sendte gratis skønhedsprodukter, makeup-produkter, smykker mv. til barnet med henblik på at få omtalt produkterne og/eller virksomhederne på barnets profil. Barnets profil blev dermed markedsføringskanal til andre børn i samme aldersgruppe – også barnets skolekammerater og venner, som barnet havde en personlig relation til.

Ifølge markedsføringslovens forarbejder bør virksomheder imidlertid være tilbageholdende med at benytte børn i deres markedsføring. Hvis virksomheder retter markedsføring mod børn, skal virksomhederne tage særligt hensyn til børn.

Markedsføringsloven
Virksomheder skal udvise god markedsføringsskik, og retter en virksomheds markedsføring sig mod børn og unge, skal markedsføringen være udformet med særlig hensyntagen til denne målgruppes naturlige godtroenhed og manglende erfaring og kritiske sans, som bevirker, at de er lettere at påvirke og nemmere at præge. Ifølge lovbemærkningerne til markedsføringsloven bør virksomheder være tilbageholdende med at benytte børn i deres markedsføring. Det fremgår af Forbrugerombudsmandens vejledning fra 2014 om børn, unge og markedsføring, at: 

  • det er Forbrugerombudsmandens opfattelse, at erhvervsdrivende som udgangspunkt ikke må benytte børn og unge i deres markedsførings- og salgsarbejde.
  • det vil kunne være i strid med god markedsføringsskik, hvis en virksomhed, der ønsker at indgå aftale med en mindreårig om, at den mindreårige skal markedsføre virksomheden og/eller dennes produkter, ikke har indhentet forældrenes samtykke.
  • virksomheder som udgangspunkt ikke må sende gaver i form af vareprøver m.v. eller stille varer til rådighed for børn og unge, hvis dette sker i håbet om, at barnet eller den unge i videre omfang vil udbrede kendskabet til det modtagne på vegne af virksomheden til en bredere kreds af andre børn og unge.

Karoline H. Thomsen

Seniorchefkonsulent

  • Direkte +45 3377 3567
  • Mobil +45 2949 4413
  • E-mail kart@di.dk

Relateret