Fotokredit: Colourbox

28.07.20 Bilbranchen Nyheder

Bil anvendt som skolevogn

Ved salg af brugte biler skal forhandleren, hvis de ved eller burde vide det, oplyse om, hvordan bilen tidligere er anvendt. I en sag ved Ankenævn for biler var det ikke oplyst, at en bil tidligere var anvendt som skolevogn. Det var derimod oplyst, at bilen udelukkende var brugt privat.

Den tidligere brug af bilen kan vise, at der kan være en risiko for, at bilen er mere slidt end andre biler med tilsvarende antal kørte km. Hvis forhandleren ved eller burde vide det, skal de derfor oplyse, hvis bilen tidligere har været brugt som f.eks. skolevogn, demobil eller taxa.

I en sag ved Ankenævn for biler havde kunden købt en brugt bil til 230.000 kr. Som tidligere anvendelse var der angivet ”udelukkende privat”. Efterfølgende konstaterer køber, at bilen tidligere var anvendt som skolevogn. Køberen krævede derfor et afslag på 45.000 kr.

På baggrund af oplysninger fra den tidligere ejer gjorde forhandleren gældende, at bilen kun i begrænset omfang havde været anvendt som skolevogn. Kørslen som skolevogn udgjorde maksimalt 20.000 km. ud af de 150.000 km., den tidligere ejer havde kørt i bilen. Forhandleren havde også undersøgt, at tidligere anvendelse af en bil som skolevogn alene påvirker handelsprisen med gennemsnitligt fem procent. Forhandleren tilbød derfor køberen et afslag på 10.000 kr.

Ankenævnet var enige om, at bilen ikke stemte overens med parternes aftale med hensyn til tidligere anvendelse, og at der derfor forelå en mangel. Køberen var derfor berettiget til et passende afslag i købesummen.

Flertallet fastsatte på baggrund af bilens pris og oplysningerne om omfanget af bilens tidligere anvendelse som skolevogn afslaget til 15.000 kr. Mindretallet fastsatte afslaget til 30.000 kr.

Sagen viser vigtigheden af, at give korrekte oplysningerne om tidligere anvendelse. Sagen viser også, at det er relevant at undersøge, hvilken betydning oplysningen ville have for handelsprisen, så et tilbud om afslag modsvarer betydningen for handelsprisen.

Selvom forhandleren i princippet tabte sagen, blev forhandleren dog ikke pålagt sagsomkostninger. Dette skyldes nok, at forhandleren forud for, at sagen blev indbragt for nævnet, havde tilbudt et afslag på 10.000 kr. Da forhandleren er medlem af en af brancheorganisationerne, der står bag nævnet, ville sagsomkostningerne ellers have været 10.000 kr.

Sælgers oplysningspligt (købelovens §§ 76, stk. 1, nr. 1 og 3)

Sælgeren skal loyalt oplyse om fejl og mangler ved bilen han kender eller burde kende til. Fejl og mangler, som sælger burde kende til er det, som sælger ikke kunne undgå at opdage eller lægge mærke til ved almindelig brug eller undersøgelse af bilen.

Undlader eller fortier sælger at oplyse om sådanne fejl og mangler, og har disse haft betydning i forhold til købers vurdering af bilen, kan sælger gøres ansvarlig.

Ligeledes kan sælges gøres ansvarlig, hvis der er givet urigtige oplysninger om bilen, også selvom sælger ikke har var klar over, at oplysningen var urigtig.

Skrevet af:

Niels Bruun

Niels Bruun

Niels Bruun

Chefkonsulent

  • Direkte +45 3377 3078
  • Mobil +45 5213 2388
  • E-mail nibr@di.dk

Relateret