Fotokredit: Colourbox

06.08.20 Bilbranchen Nyheder

Bilforhandlere må gerne reklamere for billån og privatleasing

Den 1. juli 2020 trådte nye regler om lån til forbrugere og om markedsføring af lån i kraft. Det blev blandt andet forbudt at markedsføre forbrugslån i forbindelse med reklamer for spil. Dette forbud gælder dog ikke billån og privatleasing, som der fortsat kan reklameres for.

Opdatering: Forbrugerombudsmanden har nu gjort det klart, at reklamer for leasing i visse tilfælde ikke er lovligt. Læs mere her: Status på markedsføring af leasing og billån.

De nye regler om lån og markedsføring af lån er et opgør mod de dyre kviklån. Et andet formål var, at man ikke ville fremme ludomani. Efter de nye regler er hovedreglen, at enhver markedsføring af forbrugslån i forbindelse med markedsføring af spil eller spiludbydere således er forbudt.

De nye regler har givet anledning til en del forvirring og tvivl om, hvornår virksomheder markedsfører forbrugslån i forbindelse med reklamer for spil. Må en bank sponsere et sportshold? Må en bilforhandler reklamere for billån og privatleasing på sociale medier og på netaviser?

Forbuddet mod markedsføring af forbrugslån i forbindelse med markedsføring af spil gælder ikke, når der er tale om et kreditkøb/finansieringskøb. Ligeledes er privatleasing ikke omfattet af forbuddet. Bilforhandlere må derfor gerne reklamere for billån og privatleasing på sociale medier, i netaviser, ved sportsarrangementer og lignende, også selvom der samtidig sker markedsføring af spil eller spiludbydere. Undtagelsen er begrundet med, at kreditkøb i forbindelse med markedsføring af spil ikke i samme grad som lån med kontant udbetaling fremmer ludomani.

Der gælder stadig et generelt forbud mod markedsføring af lån med en ÅOP på over 25 procent. Dette omfatter også billån. Sådanne lån må der således ikke reklameres for, selvom det ikke sker i forbindelse med markedsføring af spil. Kun på egen hjemmeside og i egen butik må der reklameres for lån med en ÅOP på over 25 procent.

Kontakt juristerne i Bilbranchen
Hvis du er medlem af Bilbranchen og har spørgsmål vedrørende til reglerne, så tag gerne fat i en af Bilbranchens jurister .

Markeds-førings-lovens § 11 b:

§ 11 b. Enhver markedsføring af forbrugslånsvirksomheder og kreditaftaler til forbrugere i forbindelse med markedsføring af spil eller spiludbydere er forbudt, jf. dog stk. 2 og 3.

Stk. 2. Stk. 1 finder ikke anvendelse ved markedsføring af boligkreditaftaler.

Stk. 3. Stk. 1 finder ikke anvendelse ved markedsføring af forbrugslånsvirksomheder og kreditaftaler til forbrugere i forbindelse med markedsføring af spil eller spiludbydere, hvis kredit udbydes med henblik på køb af en vare eller tjenesteydelse, hvorefter køberen efter aftale med sælgeren har fået henstand med betaling af købesummen eller en del af denne eller købesummen helt eller delvis dækkes ved lån indrømmet køberen af en tredjemand på grundlag af en aftale herom mellem denne og sælgeren.

Karoline H. Thomsen

Karoline H. Thomsen

Seniorchefkonsulent

  • Direkte +45 3377 3567
  • Mobil +45 2949 4413
  • E-mail kart@di.dk

Relateret indhold