Fotokredit: Forbrugerombudsmanden

11.08.20 Bilbranchen Nyheder

Forbrugerombudsmandens fokus i 2020

Forbrugerombudsmanden vil i 2020 bl.a. have fokus på låneområdet, brug af klimavenlige udsagn i markedsføringen og skjult reklame på sociale medier. I årsberetningen for 2018/2019 er også er omtalt nogle sager, der har fyldt hos Forbrugerombudsmanden de seneste år.

Det er Forbrugerombudsmanden, der fører tilsyn med, at virksomheder overholder god skik i forbindelse med markedsføring. Nedenfor er beskrevet nogle af de områder, som Forbrugerombudsmanden i 2018/2019 har haft fokus på, og som de vil have fokus på i 2020.

Låneområdet
Et af de store fokusområder hos Forbrugerombudsmanden har været låneområdet, herunder kravet om kreditvurdering. Når en forbruger ønsker at tage et lån, skal långivere undersøge låneansøgerens muligheder for at betale lånet tilbage.

I flere sager har Forbrugerombudsmanden vurderet, at långiverne ikke havde vurderet forbrugerens kreditværdighed på baggrund af fyldestgørende oplysninger, inden de bevilgede lån. Bevillingen af lånene var derfor i strid med god markedsføringsskik. Derudover vurderede Forbrugerombudsmanden, at en vurdering af forbrugerens kreditværdighed ville have vist, at forbrugeren ikke ville have været i stand til at betale ydelserne og afvikle lånene inden rimelig tid. Forbrugerombudsmanden vurderede derfor, at låneaftalerne skulle tilsidesættes i sin helhed og forbrugeren derfor alene skulle tilbagebetale de lånte beløb efter fradrag af eventuelle betalte ydelser og uden tillæg af nogen form for renter eller omkostninger.

I bilbranchen er det vigtigt at være opmærksom på reglerne på låneområdet, når der reklameres for og ydes lån til bilkøberne. Den 1. juli 2020 trådte også nye regler om lån til forbrugere og om markedsføring af lån i kraft. Det blev bl.a. forbudt at markedsføre forbrugslån i forbindelse med reklamer for spil. Dette forbud gælder dog ikke billån og privatleasing, som der fortsat kan reklameres for.

Klima- og miljøvenlige udsagn
Virksomhederne bruger i stigende grad klima- og miljømæssige udsagn i deres markedsføring. Det er derfor et område, Forbrugerombudsmanden vil have særligt fokus på i de kommende år.

I en sag havde virksomheden ikke tilvejebragt tilstrækkelig dokumentation for at anvende de nævnte miljømæssige udsagn.

I bilbranchen fylder klima- og miljøspørgsmål også meget, bl.a. med udbredelsen af el- og hybridbiler. Med Forbrugerombudsmandens fokus er det derfor vigtigt, at markedsføringen er lovlig.

Klima- og miljømæssige udsagn skal være korrekte og præcise, relevante og afbalancerede og klart formuleret, så forbrugerne umiddelbart forstår dem og ikke bliver vildledt. Der må f.eks. ikke fremhæves egenskaber eller aspekter, der må anses for uvæsentlige i forhold til belastningen af miljøet. Markedsføringen må heller ikke udelade væsentlige informationer eller fremhæve, at produktet ikke indeholder bestanddele eller har egenskaber, som aldrig har kunnet henføres til produktet, eller der er forbud mod at bruge.

Klima- og miljømæssige udsagn kan også være vildledende, hvis de bruges uden en yderligere specifikation eller forklaring. Der kan f.eks. være tale om generelle miljømæssige påstande som ”grøn”, ”miljøvenlig”, ”klimarigtig”, ”skånsom” eller ”bæredygtig”.

Markedsføring af tilbud
Forbrugerombudsmanden får hvert år mange klager, der vedrører forskellige besparelsesudsagn. Det kan f.eks. vedrøre før-nu priser eller ord som ”gratis”, ”udsalg” og lign.. Fælles for sagerne er, at markedsføringen gav forbrugerne det indtryk, at prisen på varen var lavere, end den reelt var, eller at de kunne spare flere penge, end de reelt gjorde.

Der var bl.a. sager, hvor virksomhederne; ikke oplyste om fragtudgifter, oplyste en pris eksklusive moms til forbrugere, og oplyste prisen uden at oplyse om diverse tillæg.

Dette er også vigtigt at være opmærksom på, når bilforhandlere laver kampagner.

Udgangspunktet ifølge Forbrugerombudsmandens retningslinjer for prismarkedsføring er, at en normalpris skal have været gældende i mindst seks sammenhængende uger for at kunne danne grundlag for en prissammenligning i forbindelse med et tilbud.

Det skal også være tydeligt, om en førpris er virksomhedens egen tidligere pris, eller om det er leverandørens vejledende pris.

Når en virksomheden kalde noget for ”gratis”, vil det altid anes for vildledende, hvis forbrugeren skal betale andet end de uundgåelige udgifter, der er forbundet med at reagere på markedsføringen, som f.eks. porto.

Markedsføring på sociale medier
Skjulte reklamer på sociale medier har også høj prioritet hos Forbrugerombudsmanden. I 2019 politianmeldte Forbrugerombudsmanden således fire influenter for at have overtrådt forbuddet mod skjult reklame.

Skjult reklame er forbudt. Det skal således være tydeligt for modtagerne, at der tale om reklame. Det er som udgangspunkt, at den virksomhed, der bliver reklameret for, der har ansvaret for, at den kommercielle hensigt fremgår tydeligt. Andre, der medvirker til at overtræde forbuddet mod skjult reklame, kan også blive ansvarlige, f.eks. influenter og medier.

Hvis man som bilforhandler låner en bil til en influenter, skal bilforhandler derfor sikre sig, at det fremgår tydeligt, at det er reklame, når influenteren omtaler produktet.

Forbuddet mod skjult reklame gælder også for medarbejdere. Det skal derfor også fremgå tydeligt, hvis en medarbejder reklamerer på vegne af en virksomhed . Det er naturligvis tilladt at reklamere for den virksomhed, man arbejder for, men det må ikke fremstå, som om man handler som privatperson, hvis man reklamerer som led i sit ansættelsesforhold.

Kontakt juristerne i Bilbranchen

Hvis I er medlem af Bilbranchen og har spørgsmål til reglerne om markedsføring, så tag gerne fat i en af Bilbranchens jurister.

Niels Bruun

Chefkonsulent

  • Direkte +45 3377 3078
  • Mobil +45 5213 2388
  • E-mail nibr@di.dk

Relateret