Fotokredit: Colourbox

31.08.20 Bilbranchen Nyheder

Fremtiden for niveaulisterne er usikker

Arbejdet med niveaulister blev bl.a. suspenderet, fordi der var usikkerhed om prisudviklingen på køretøjer i forbindelse med nedlukning på grund af COVID-19. Motorstyrelsen er i øjeblikket i gang med at indfase et nyt it-værktøj, der skal erstatte styrelsens interne arbejde med niveaulister. Det er endnu uafklaret, hvordan og om Motorstyrelsen vil offentliggøre niveaulister fremover.

Motorstyrelsen har sat arbejdet med niveaulister i bero. Det betyder, at der indtil videre ikke offentliggøres nye niveaulister, og at niveaulister offentliggjort den 13. maj 2020 ikke gælder længere. Man kan dog stadig se nypriser og udstyrsoplysninger på køretøjer i niveaulisterne fra maj 2020. Men det er ikke muligt at dokumentere en værdifastsættelse på baggrund af denne niveauliste, da oplysninger om handelspriser er uaktuelle.


Afgiftspligtig værdi for brugte køretøjer og beregning af afgift
Her kan du læse om reglerne for, hvordan du fastsætter den afgiftspligtige værdi af brugte køretøjer. Siden indeholder beskrivelse af:

 • Afgiftspligtig værdi.
 • Tidligere værdifastsættelser.
 • Regnemaskine.

Personbiler og motorcykler
Her kan du læse, hvordan du beregner afgift for brugte personbiler og motorcykler. Siden indeholder beskrivelse af:

 • Afgiftsberegning.
 • Kilometerstand.
 • Ekstraudstyr.
 • Vedligeholdelsesstand.
 • Skatteforvaltningens besigtigelse.
 • Skiftende chauffører.

Varebiler
Her kan du læse, hvordan du beregner afgift for varebiler. Siden indeholder beskrivelse af:

 • Nye varebiler.
 • Beregning af afgiften for brugte varebiler.
 • Oprindelig nypris.
 • Nuværende handelspris/markedspris.
 • Niveaulister og værdilister.
 • Varebiler, der afgiftsberigtiges med 50 pct.
 • Kilometerstand.
 • Ekstraudstyr.
 • Vedligeholdelsesstand.
 • Skiftende chauffører.
 • Vognkort.

Afsnit om niveaulister i Den juridiske vejledning vil blive opdateret ved næste ajourføring af Den juridiske vejledning i januar 2021. Øvrige vejledninger vedrørende niveaulister vil blive opdateret snarest.

Bilbranchen er i øvrigt bekendt med at Folketingets Ombudsmand har indledt en egen drift-undersøgelse af 30 klagesager om værdiansættelse af importerede brugte motorkøretøjer. Ombudsmanden har ved sin gennemgang af sagerne hæftet sig ved, at der tilsyneladende er en væsentlig forskel på henholdsvis Motorstyrelsens og motorankenævnenes tilgang til og behandling af sagerne. I den forbindelse rejses der nogle generelle spørgsmål om, i hvilket omfang Motorstyrelsen indretter sig efter motorankenævnenes praksis. Ombudsmanden kan konstatere, at motorankenævnene i mere end halvdelen af de gennemgåede sager helt eller delvist tilsidesætter Motorstyrelsens primære grundlag for værdiansættelsen (de udvalgte annoncer eller niveaulisten). Dette rejser nogle grundlæggende spørgsmål om sagsoplysningen i sagerne.

Karoline H. Thomsen

Karoline H. Thomsen

Seniorchefkonsulent

 • Direkte +45 3377 3567
 • Mobil +45 2949 4413
 • E-mail kart@di.dk

Relateret indhold