Fotokredit: Colourbox

28.08.20 Bilbranchen Nyheder

Motorstyrelsens nye værdifastsættelsessystem imponerer

Bilbranchen har haft lejlighed til at kigge ind i Motorstyrelsens nye semiautomatiske værdifastsættelsessystem, som imponerer. Bilbranchen ser på selvanmeldernes vegne frem til, at systemet tages fuldt ud i brug og at branchen gives adgang.

Motorstyrelsen har indgået en aftale med Auto IT A/S om udvikling af en semiautomatisk værdifastsætter, der skal understøtte arbejdet med at værdifastsætte køretøjer og arbejdet med niveaulister. Værktøjet skal bl.a. være medvirkende til at skabe en mere ensartet sagsbehandling og gøre sagsbehandlingstiden kortere. Det nye værktøj skal bl.a. indsamle og præsentere data (bilannoncer) for sagsbehandlere i Motorstyrelsen, understøtte beregninger af afgifter, tillæg, fradrag m.v. i forbindelse med eksport af køretøjer og levere dokumentation til brugeren ift. det annoncemateriale og de beregninger, som Motorstyrelsen anvender.

Motorstyrelsens medarbejdere har så småt taget det nye værktøj i brug, men på sigt skal de omkring 1.100 selvanmeldere også kunne benytte den semiautomatiske værdifastsætter. Dermed får Motorstyrelsens medarbejdere og selvanmeldere det samme datagrundlag og det samme beregningsværktøj, når de skal værdifastsætte køretøjer. Motorstyrelsen vil senere melde ud, hvornår selvanmeldere kan få adgang til værktøjet.

Bilbranchen havde i sidste uge lejlighed til hos Auto IT A/S at få systemet, der har fået navnet ”Estimatic”, præsenteret. Bilbranchen havde allieret sig med et par medlemsvirksomheder, der i praksis arbejder dagligt med værdifastsættelser, og som var i stand til både at stille relevante spørgsmål og til at vurdere anvendeligheden af systemet i forhold til deres eget arbejde og i forhold den fremtidige dialog med Motorstyrelsens sagsbehandlere.

Systemet synes at være et overordentligt godt bud på, hvordan de gældende regler kan sættes på formel med det formål at opnå en ensartet anvendelse. Systemet er således baseret på deltaljerede strategier for, hvordan det skøn, der efter loven skal ske, gennemføres på en måde, så forskellige sammenligningsgrundlag undgås. Når loven fastsætter, at der skal ske et skøn, er det ikke alt, ”der kan sættes strøm til”. Det vurderes, at 80-90 pct. af værdifastsættelserne kan køre igennem systemet uden videre. De sidste værdifastsættelser, der for de flestes vedkommende udgøres af meget specielle biler, som har et meget lille eller slet intet sammenligningsgrundlag, er meget vanskelige at opstille formler for og disse er fortsat en udfordring for både anmelder og sagsbehandler. Det kunne på mange måder være ønskeligt med en skematisk afskrivningsprocent – f.eks. på baggrund af den afskrivningsprofil der ses for bilmodellen på det tyske marked. Dette er dog udfordret af lovens krav om udøvelse af et konkret skøn.

En af de ting, som imponerede Bilbranchen, var bl.a. muligheden for fabriksopslag på både det anmeldte køretøj og de sammenlignelige køretøjer med hurtig mulighed for at fastslå eventuelle forskelle i udstyrsniveauet.

Bilbranchen ser frem til, at systemet er fuldt integreret med nypriser og tilbagediskonterede nypriser efter genberegning. Ud over administrative lettelser og tidsbesparelse for branchen ser Bilbranchen også systemet som løftestang til en nedsættelse af nybilforhandlernes sikkerhedsstillelse for registreringsafgift.

Karoline H. Thomsen

Karoline H. Thomsen

Seniorchefkonsulent

  • Direkte +45 3377 3567
  • Mobil +45 2949 4413
  • E-mail kart@di.dk

Relateret indhold