18.08.20 Bilbranchen Nyheder

Mulig udskydelse af frister for dispensationskøretøjer

Bilbranchen informerede i april 2020 om, at der som følge af corona-krisen på EU-plan blev forhandlet om udsættelse af fristerne for registrering af de såkaldte restkøretøjer på dispensation fra forureningsnormerne. Efter tre måneder har Europa-Kommissionen nu besluttet ikke at udsætte fristerne generelt, men at tillade, at de enkelte medlemslande træffer de nødvendige foranstaltninger på nationalt niveau.

EU-Kommissionen har tilkendegivet, at den efter indgående drøftelse med relevante parter har besluttet ikke at udsætte fristen for overholdelse af forureningsnormer Euro 6d og Euro VI Trin E / Euro 6d (store varebiler) henholdsvis pr. 1. januar 2021 og 1. januar 2022. Allerede pr. 1. september 2020 udløber imidlertid fristen for registrering af visse restkøretøjer og Færdselsstyrelsen har officielt bekræftet forlængelsen med fire måneder, således året ud.

Det er Kommissionens opfattelse, at medlemsstaterne bør håndtere problemer, der måtte være opstået pga. corona-krisen, på den mest hensigtsmæssige måde gennem en ændring af reglerne på nationalt niveau. Da situationen er forskellig i hvert enkelt medlemsland (længden på lock-down, antallet af berørte køretøjer osv.), vurderer Kommissionen, at det ikke er hensigtsmæssigt at vejlede generelt eller gennemføre en one-fits-all-løsning.

Medlemsstaterne skal informere Kommissionen om de foranstaltninger, de agter at træffe, og forklare, hvorfor disse foranstaltninger er nødvendige for at tackle det problem, der er opstået i deres respektive lande. F.eks. skal det angives hvilken udskydelse af tidsfristen for køretøjstypen der tilbydes producenterne/bilimportørerne og hvor mange køretøjer, der er omfattet.

Kommissionen mener, at det ville være rimeligt under den nuværende situation, at medlemslandene forlænger tidsfristen med en periode, som tilsvarer den periode hvor salget blev begrænset eller suspenderet, og vil se positivt på sådanne anmodninger. Kommissionen vil henset til tidspunktet vurdere medlemsstaternes anmodninger og give sin godkendelse hertil hurtigst muligt.

Der vil derfor ikke som først antaget blive tale om en EU-løsning ens for alle medlemslande, men forskellige løsninger på nationalt niveau. Bilbranchen anbefaler, at forhandlerne hos de respektive bilimportører indhenter præcis information om hvilke stelnumre, der er omfattet af de enkelte frister og en eventuel udskydelse heraf.

Forlængelse af fristen for indregistrering af restkøretøjer i fire måneder fra 1. september 2020

Læs mere
Karoline H. Thomsen

Karoline H. Thomsen

Seniorchefkonsulent

  • Direkte +45 3377 3567
  • Mobil +45 2949 4413
  • E-mail kart@di.dk

Relateret indhold