Fotokredit: Colourbox

27.08.20 Bilbranchen Nyheder

Rengøringsplatforme fjerner minimumspriser

Platformene Happy Helper og Hilfr har givet Konkurrencerådet tilsagn om at fjerne minimumspriser for virksomheder, der sælger rengøringsydelser via platformene. Sagerne er de første i Danmark, som søger at afgrænse, hvornår selvstændigt erhvervsdrivende, som sælger ydelser på digitale platforme, er omfattet af konkurrenceloven.

Konkurrencerådet har grebet ind over for virksomhederne bag platformene Happy Helper og Hilfr, som formidler kontakt mellem udbydere og købere af rengøringsydelser. Begge virksomheder har fastsat en mindste timepris for udbydernes rengøringsydelser. Sagen er også relevant for andre brancher, herunder bilbranchen, hvor virksomheder sælger varer eller tjenesteydelser via digitale platforme.

Konkurrencerådet har haft betænkeligheder ved platformenes brug af minimumspriser, da en begrænsning af selvstændige virksomheders prisfastsættelse generelt er en af de mest konkurrenceskadelige former for adfærd. Udbyderne af rengøringsydelser er umiddelbart ikke ansat hos Happy Helfer og Hilfr, men er selvstændige virksomheder, som får formidlet kunder via rengøringsplatformene.

Begge platforme har afgivet tilsagn om at fjerne minimumpriserne for virksomhederne på platformen. I begge sager har Konkurrencerådet afgjort, at tilsagnene imødekommer de konkurrencemæssige betænkeligheder, som rådet har haft i forhold til minimumspriserne på de udbudte rengøringsydelser på platformene. Konkurrencerådet har accepteret tilsagn i sagerne, og har således ikke truffet afgørelse om, at platformene har overtrådt konkurrencereglerne.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen fik kendskab til platformenes brug af minimumspriser i forbindelse med en generel kortlægning af platformes udbredelse i Danmark i december 2018. På den baggrund foretog styrelsen en kontrolundersøgelse hos Happy Helper og Hilfr i januar 2019.

Rengøringsvirksomheder, som er i konkurrence med hinanden via en platform, skal selv kunne fastsætte deres priser. Happy Helpers og Hilfr’s minimumspriser har således hindret fri prissætning, og det har kunnet begrænse konkurrencen mellem udbyderne til skade for deres kunder. De to sager er blandt de første, hvor Konkurrencerådet griber ind over for platforme. Sagerne skal gerne være med til at tydeliggøre, at arbejdstagere på en platform gerne må organisere sig og indgå i en overenskomst, men at selvstændige virksomheder er konkurrenter og ikke må bruge fælles minimumspriser. Formand for Konkurrencerådet, Christian Schultz
Karoline H. Thomsen

Karoline H. Thomsen

Seniorchefkonsulent

  • Direkte +45 3377 3567
  • Mobil +45 2949 4413
  • E-mail kart@di.dk

Relateret indhold