Fotokredit: Colourbox

31.08.20 Bilbranchen Nyheder

Tavshedsklausuler i forbrugeraftaler er ugyldige

En bank har efter Forbrugerombudsmandens vurdering overtrådt god skik for finansielle virksomheder ved at pålægge en forbruger ugyldige tavshedsklausuler som betingelse for et forlig om forbrugerens låneaftaler.

Forbrugerombudsmanden vurderer, at en bank har handlet i strid med god skik for finansielle virksomheder ved at betinge et forlig med en forbruger af, at han hverken privat eller offentligt måtte udtale sig om forliget med banken. Desuden skulle han tilbagekalde sin klage til Forbrugerombudsmanden. Forbrugeren havde klaget til Forbrugerombudsmanden over utilstrækkelig kreditvurdering af forbrugeren. Under Forbrugerombudsmandens behandling af sagen tilbød banken forbrugeren et forlig, hvis forbrugeren efterlevede de to klausuler.

Det er alene de to klausuler i forliget, som efter Forbrugerombudsmandens opfattelse er ugyldige. Selve forliget, der afslutter den civilretlige tvist mellem forbrugeren og banken, står som sådan ved magt. Forbrugerombudsmanden vurderer, at de to klausuler er urimelige og i strid med hæderlig forretningsskik, fordi de fratager forbrugeren centrale rettigheder som ytringsfriheden og adgangen til håndhævelsesmyndigheder og juridisk bistand. Virksomheder kan efter Forbrugerombudsmandens opfattelse ikke forpligte forbrugerne til at give afkald på de rettigheder.

Banken har meddelt Forbrugerombudsmanden, at banken ikke vil håndhæve klausulerne. Banken har dog samtidig oplyst, at den er uenig i Forbrugerombudsmandens vurdering. 

Det er kun positivt, hvis forbrugere og virksomheder kan finde mindelige løsninger på deres tvister. Men det må ikke ske på bekostning af forbrugerens centrale rettigheder som ytringsfriheden og adgangen til juridisk bistand. De rettigheder kan virksomhederne ikke tage fra forbrugerne. Det vil naturligvis kunne vanskeliggøre vores håndhævelse af lovgivningen, hvis virksomheder som betingelse for forlig pålægger forbrugere ikke at kommunikere med os. Oplysninger fra forbrugere og andre, der klager til os, har stor betydning for vores arbejde. Forbrugerombudsmand, Christina Toftegaard Nielsen
Karoline H. Thomsen

Karoline H. Thomsen

Seniorchefkonsulent

  • Direkte +45 3377 3567
  • Mobil +45 2949 4413
  • E-mail kart@di.dk

Relateret indhold