Fotokredit: Colourbox

04.09.20 Bilbranchen Nyheder

Betegnelsen ”miljøtillæg” i annonce var vildledende

Det er vildledende at bruge betegnelsen ”miljøtillæg” om pristillæg, der ikke er begrundet i miljømæssige hensyn. Desuden skal pristillæg oplyses tydeligt. Overtrædelse af reglerne har udløst en bøde og to politianmeldelser fra Forbrugerombudsmanden.

Et dealsite har betalt en bøde på 120.000 kr. i marts 2020, og to dealsites er i juli 2020 blevet politianmeldt for at have markedsført forskellige hotel- og kroophold til en pris uden samtidig at oplyse tydeligt om diverse pristillæg, som f.eks. ”miljøtillæg”, sæsontillæg og weekendtillæg.

I nogle af tilbuddene var det slet ikke muligt at få opholdene til den pris, forbrugerne først blev præsenteret for, fordi der alle ugens dage kom forskellige tillæg oveni prisen. I andre tilbud var der sæson- eller dagsafhængige tillæg, alt efter hvornår man bestilte opholdet til. Der var også tilbud på ophold, hvor der stod ”pris fra...”, som dog kun gjaldt, hvis man f.eks. ankom på en søndag, fordi der blev opkrævet et ”miljøtillæg” ugens øvrige seks dage. Fra-prisen måtte derfor antages at ville være irrelevant for langt de fleste forbrugere. At der kunne komme diverse tillæg oveni prisen afhængig af ugedage og sæson for opholdet, blev kun oplyst med småt uden at stå i tilknytning til prisen. Desuden var betegnelsen ”miljøtillæg” vildledende. Det kunne give forbrugerne det indtryk, at der var tale om et lovbestemt gebyr, som forbrugerne var forpligtede til at betale. Efter Forbrugerombudsmandens opfattelse var tillægget heller ikke begrundet i særlige miljømæssige hensyn.

Bøden omfattede desuden et forhold, hvor der på dealsitet var markedsført et hotelophold med en førpris på 3.198 kr. Den reelle førpris på opholdet var dog meget lavere, hvilket gav forbrugeren indtryk af en større besparelse. Den oplyste førpris viste sig at være beregnet som en gennemsnitspris på baggrund af en prisundersøgelse på forskellige bookingportaler, hvilket ikke fremgik af markedsføringen.

Et miljøtillæg skal naturligvis være begrundet i miljømæssige forhold. Eventuelle pristillæg skal oplyses tydeligt i tilknytning til prisen, så forbrugerne kan stole på de tilbud, som der reklameres med. Det er også vigtigt, at konkurrencen om kunderne sker på lovligt grundlag. Forbrugerombudsmand, Christina Toftegaard Nielsen

En erhvervsdrivendes handelspraksis må ikke indeholde urigtige oplysninger eller i kraft af sin fremstillingsform eller på anden måde vildlede eller kunne forventes at vildlede gennemsnitsforbrugeren, uanset om oplysningerne er faktuelt korrekte. En erhvervsdrivendes handelspraksis må ikke vildlede ved at udelade eller skjule væsentlige oplysninger eller præsentere væsentlige oplysninger på en uklar, uforståelig, dobbelttydig eller uhensigtsmæssig måde. Når produktets art medfører, at prisen ikke med rimelighed kan beregnes på forhånd, skal den erhvervsdrivende oplyse, hvordan prisen beregnes. Når omkostninger vedrørende fragt, levering eller porto ikke med rimelighed kan beregnes på forhånd, skal det oplyses, at disse omkostninger kan forekomme.

Karoline H. Thomsen

Seniorchefkonsulent

  • Direkte +45 3377 3567
  • Mobil +45 2949 4413
  • E-mail kart@di.dk

Relateret